Loading ...

Hội thảo kết nối doanh nghiệp kinh doanh nông sản Đắk Nông - TP.HCM

11-10-2013 | 17:08:28
Hội thảo kết nối doanh nghiệp kinh doanh nông sản Đắk Nông - TP.HCM Nhằm giúp doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu môi trường kinh doanh, đầu tư và kết nối với các doanh nghiệp sản xuất hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Xuất khẩu (VEXA) thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo kết nối doanh nghiệp kinh doanh nông sản Đắk Nông – Hồ Chí Minh Nội dung của Hội thảo bao gồm: • Tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông • Cơ hội kinh doanh và đầu tư tại tỉnh Đăk Nông • Kết nối doanh nghiệp (Tìm nguồn nguyên liệu sản xuất hàng nông sản, đại lý tiêu thụ hàng tiêu dùng tại tỉnh Đắk Nông)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Album khác