Loading ...

Đăk Nông quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013

11-10-2013 | 16:54:38
Năm 2013 là năm Đăk Nông bước vào tuổi lên 10. Thực hiện nhiệm vụ năm 2013 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi đây là năm bản lề của thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp, đồng thời tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh. Chính vì vậy, trên cơ sở những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đăk Nông đang tự tin, vững bước, quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ngay từ những tháng đầu, quý đầu lập thành tích chào mừng 10 năm thành lập tỉnh
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Album khác