Loading ...

BHXH tỉnh Đắk Nông: Thay đổi phương thức xét duyệt quyết toán

11-10-2013 | 12:58:51
Nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính và công tác chuyên môn tại BHXH các huyện, thị xã, trong quý III Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông thực hiện thay đổi phương thức xét duyệt quyết toán tài chính, thay vì xét duyệt trực tiếp trên chứng từ như trước đây thì sẽ tiến hành thực hiện thẩm định số liệu quyết toán căn cứ trên các loại báo cáo cho BHXH các huyện, thị xã tại văn phòng BHXH tỉnh. Với phương thức mới này sẽ đẩy nhanh được tiến độ quyêt toán hàng quý cũng như tiết kiệm được chi phí bộ máy một cách đáng kể như tiền thuê xe đi quyết toán; phụ cấp lưu trú, công tác phí,...
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Album khác