Loading ...

Họp bàn thực hiện chuyên mục “Đồng hành cùng doanh nghiệp” trên sóng Đài PT – TH Đắk Nông

07-04-2021 | 15:10

Sáng ngày 1/4, tại văn phòng Đài PT-TH Đắk Nông, Trung tâm xúc tiến đầu tư phối hợp với Đài PT-TH Đăk Nông, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ họp bàn về tổ chức thực hiện chuyên mục “Đồng hành cùng doanh nghiệp” trên sóng Đài PT-TH Đắk Nông.

Thông tin doanh nghiệp