Loading ...

Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh Đăk Nông - Đồng hành cùng doanh nghiệp, Nhà đầu tư

Ngày đăng:13-03-2014 | 14:43:25
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, tiền thân là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được thành lập tại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông trực thuộc UBND tỉnh Đăk Nông; đến tháng 11 năm 2012, được chuyển giao nguyên trạng và đổi tên thành Trung tâm xúc tiến Đầu tư tại Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông.
Trung tâm xúc tiến Đầu tư có chức năng, nhiệm vụ chính là tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, xúc tiến thương mại; tiếp thị thông tin, hình ảnh của tỉnh nhằm tăng cường thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Cụ thể:
Về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư:
- Tham mưu, đề xuất các chính sách về thu hút và hỗ trợ đầu tư.
- Xây dựng danh mục dự án trên tất cả các lĩnh vực theo từng giai đoạn để kêu gọi đầu tư. 
- Điều tra khảo sát, xây dựng dữ liệu về dự án đầu tư.
- Theo dõi tất cả các dự án đầu tư từ khi cấp phép, triển khai dự án, đến khi chính thức đi vào hoạt động. 
- Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình triển khai dự án, hướng dẫn cho các nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư, đối tác đầu tư, hợp tác, đàm phán, tiếp nhận, triển khai các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn thu phí về: khảo sát, lập dự án đầu tư, lập hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư.
Về hỗ trợ doanh nghiệp:
- Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chính sách cải thiện môi trường kinh doanh phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp. 
- Tổ chức các dịch vụ công hoặc dịch vụ có thu phí về đào tạo cho doanh nghiệp.
- Cung cấp thông tin, tìm kiếm, mở rộng thị trường phù hợp cho doanh nghiệp...
- Cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan chính quyền, tổ chức các đợt điều tra, khảo sát, hội thảo, tổng hợp, tiếp nhận các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh, môi trường sản xuất kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp… 
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn thu phí liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: xây dựng các phương án thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp; phương án cổ phần hóa…
Các nhiệm vụ khác:
- Tổ chức thu thập, tổng hợp, soạn thảo, xây dựng, phối hợp xuất bản, phát hành các thông tin, ấn phẩm, tư liệu tuyên truyền (dưới dạng tài liệu, sách, file, CD, DVD, Website…) về các thông tin của địa phương, đặc biệt là các thông tin quảng bá về tiềm năng đầu tư, sản phẩm hàng hóa.
- Tổ chức, phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư và làm đầu mối liên hệ với các cơ quan xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để cung cấp, quảng bá thông tin của tỉnh.
Tổ chức bộ máy của Trung tâm:
 
Định hướng hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới:
Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng liên kết vùng, thu hút đầu tư những dự án có lợi thế, hàm lượng khoa học và tính khả thi cao; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể như sau:
Đối với công tác Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư:
- Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề về đầu tư.
- Xây dựng dự án tiền khả thi, thông tin dự án kêu gọi đầu tư trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và đúng nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư.
- Chủ động làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm lực để tìm kiếm đối tác, thu hút các dự án đầu tư trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và công nghiệp phụ trợ theo Bauxite. 
- Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh.
Đối với công tác Hỗ trợ doanh nghiệp:
- Triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp.
- Quảng bá sản phẩm, kết nối với các thị trường tiêu thụ lớn: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… và thị trường xuất khẩu để tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như: tiêu, cà phê, điều, khoai lang, rau, củ các loại.
- Thực hiện chương trình kết nối ngân hàng và các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.
- Tổ chức đối thoại giữa chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh để các doanh nghiệp của tỉnh trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời; giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về xây dựng và phát triển thương hiệu, quản trị doanh nghiệp, đào tạo lao động, tư vấn pháp luật… 
Công tác truyền thông, quảng bá thông tin về tỉnh: 
- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thông tin trên trang thông tin điện tử, phát hành các tài liệu quảng bá thông tin về tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách, thông tin về tình hình thu hút đầu tư, tình hình phát triển kinh tế xã hội của của địa phương và các chương trình, sự kiện liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
Với phương châm: ‘‘Đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư’’, Trung tâm Xúc tiến đầu tư đã, đang và sẽ nỗ lực, đảm nhiệm tốt vai trò đầu mối trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; cầu nối giữa chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. 
 
Địa chỉ liên lạc:
Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, Đăk Nông
Tel: (05013):  544.115/548.005, Fax: (05013). 548005. 
Hotline: 05013503696 -  05013702777
Email: ipcdaknong@gmail.com  
Website: www.ipc.daknong.gov.vn hoặc ipcdaknong.com.vn
(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp