Loading ...

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Ngày đăng:22-09-2016 | 15:58:39
TT Họ và tên Chức vụ Email Số điện thoại 
I Ban Giám đốc
1 Nguyễn Quốc Dũng Giám đốc dungnq.skhdt@daknong.gov.vn 02613.704345
2 Hà Thuận Yến Phó Giám đốc yenth.skhdt@daknong.gov.vn 0983702445
3 Lê Văn Tuệ Phó Giám đốc tuelv.skhdt@daknong.gov.vn 0915.238.238
II Phòng Hỗ trợ Doanh nghiệp
1 Trần Đức Toàn Trưởng phòng toantd.skhdt@daknong.gov.vn 0914486856
III Phòng Xúc tiến Đầu tư và Du lịch
1 Đỗ Thanh Hạnh Phó Trưởng phòng phụ trách   0918700688
IV Phòng Hành chính - Tổng hợp
1 Đặng Văn Hoà Phó phụ trách phòng   0944506767

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp