Loading ...

V/v đăng ký tham gia đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp

Ngày đăng:17-04-2019 | 15:28:46

Kính gửi: Quý doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ trang trại.

Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-SKH ngày 22/3/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

Nhằm trợ giúp lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ trang trại (gọi tắt là: doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng quản trị chuyên nghiệp và nắm bắt những nội dung cơ bản, cơ hội, thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Qua khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp trong năm 2019, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, dự kiến mở lớp đào tạo, tập huấn miễn phí cho các đối tượng là: lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý các bộ phận về nhân sự, kế toán tài chính, sản xuất kinh doanh và Marketing của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chuyên đề tập huấn:

- Chuyên đề 1: Các chuyên đề về quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị nhân sự chuyên nghiệp;

+ Quản trị tài chính; Kỹ năng và kinh nghiệm lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế tại doanh nghiệp;

+ Quản trị chuỗi giá trị trong nông nghiệp;

+ Kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản, cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Để nội dung chương trình tập huấn đáp ứng về quy mô và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trung tâm Xúc tiến đầu tư kính đề nghị quý doanh nghiệp phối hợp đề xuất nội dung chuyên đề, thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn…).

2. Quy mô và thời gian tập huấn:

- Quy mô: 01 lớp, số lượng 30-50 học viên/ lớp

- Thời gian: 05 ngày/lớp, học cả thứ 7 và chủ nhật (dự kiến trong tháng 7 năm 2019). (Thời gian cụ thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư sẽ thông báo sau khi tổng hợp danh sách đăng ký của doanh nghiệp)

3. Địa điểm: tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

4. Giảng viên: Mời các giảng viên, chuyên gia nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực nêu trên của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về giảng dạy và truyền đạt.

5. Kết quả khóa tập huấn: Học viên được Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ.

6. Kinh phí:

- Học viên tham gia  được miễn 100% chi phí đào tạo (gồm: tiền thuê giảng viên, hội trường, tài liệu,...);

- Doanh nghiệp tham gia tự túc: chi phí ăn, ở, đi lại của học viên.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, trân trọng kính mời quý doanh nghiệp đăng ký tham dự và thông báo đến doanh nghiệp bạn biết để đăng ký học, danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư, trước ngày 10/5/2019 để tổng hợp và triển khai.

Mọi thông tin  xin liên hệ: Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp - Trung tâm Xúc tiến đầu tư, địa chỉ: Tầng 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông điện thoại: 02613.503.696; fax: 02613. 548. 005 hoặc điện thoại di động 0905.192.698 Ms. Dung; E.mail: dungtt.skhdt@daknong.gov.vn hoặc dungtrantipc@mail.com.

  • Thông tin mời và Phiếu đăng ký tập huấn được đăng tải tại:

+ Website: daknongdpi.gov.vn;

              + Website: ipcdaknong.com.vn – ipc.daknong.gov.vn;

              + Website: hiephoidoanhnghiepdaknong.com.vn.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp