Loading ...

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức

Ngày đăng:30-10-2019 | 15:51:41
Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cần tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư với các yêu cầu như sau:

 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng

1.1. Tiêu chuẩn chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

 - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

- Vị trí: 01 nhân sự tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp - phòng Hỗ trợ doanh nghiệp.

- Kinh nghiệm làm việc trong cơ quan nhà nước từ 3 năm trở lên.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Luật.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ Anh văn B trở lên.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ B tin học văn phòng hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 03 bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa người nhận;

- 03 ảnh 3x6;

- Bì hồ sơ.

3. Thời gian nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này.

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và liên hệ: phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại 02613 548 005.

5. Thời gian xét tuyển: dự kiến vào ngày 15/12/2019.

6. Nội dung hình thức xét tuyển: Thực hiện theo Quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử tại địa chỉ website: www.ipc.daknong.gov.vn để cá nhân có nhu cầu biết và đăng ký dự tuyển./.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp