Loading ...

Tiếp nhận, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Ngày đăng:07-09-2017 | 14:55:50

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.          

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2017 theo Thông báo kết luận số 654/TB-VPUBND ngày 01/9/2017. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tổ chức gặp mặt doanh nghiệp trong tháng 9 năm 2017 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất cần được các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ, giải quyết trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên các lĩnh vực như: Đất đai, Tài nguyên và Môi trường, thủ tục hành chính, tài chính, tín dụng, cơ chế chính sách, thuế… gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư) trước ngày 15/9/2017 để tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết tại Hội nghị, đồng thời, gửi kèm file mềm vào địa chỉ Email:mytt.skhdt@daknong.gov.vn

Lưu ý: Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp cần nêu cụ thể (nội dung cần giải quyết, lĩnh vực nào, khâu nào, Sở, Ban, ngành nào xử lý…).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 02613 503 696 hoặc di động 0944 506 767 (Mr. Hòa).

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp