Loading ...

Thông tin đến Quý Doanh nghiệp Dự án hỗ trợ Doanh nghiệp vì mục đích phát triển

Ngày đăng:11-10-2017 | 09:57:53

                      Kính gửi: Quý doanh nghiệp.           

           Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 68/2017/CV-CSIP, ngày 28/9/2017 của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) về việc đề nghị hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp cho Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển (EFD) 2017-2018.

           Với mục tiêu giúp các đối tượng hộ nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ nghèo, thanh thiếu niên nghèo có thêm việc làm, tăng thu nhập hoặc được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, thông qua việc nâng cao năng lực quản trị, tư vấn về quản trị và phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, từ đó mang lại tác động bền vững cho các đối tượng nói trên với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của tổ chức Oxfam.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thông báo đến quý doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông để biết tìm hiểu và đăng ký tham gia chương trình (nếu có nhu cầu).

          Về nội dung chi tiết và thủ tục đăng ký tham gia: theo Công văn của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) và các biểu mẫu kèm theo.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp