Loading ...

Thông báo về nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng:12-02-2020 | 13:54:01
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Ngày 24/10/2019 Hội đồng thành viên Quỹ đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐTV về Quy chế cho vay gián tiếp và Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2019 về lãi suất cho vay của Quỹ. Theo đó, đối tượng cho vay của Quỹ là các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm; trung và dài hạn là 6,0%/năm.

Để tăng cường nguồn lực, tạo cơ hội cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ phát triển DNNVV, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo tới các DNNVV, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được biết, về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV, cụ thể chi tiết như sau:

1. Đối tượng được vay vốn, bao gồm:

- DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: Là DNNVV được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác các loại tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới;

- DNNVV tham gia cụm liên kết ngành: Là DNNVV có tham gia liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng hợp tác và cạnh tranh; Các bên tham gia cụm liên kết ngành quy tụ trong một không gian địa lý nhất định nhưng không bị giới hạn trong một hàng rào cụ thể và có thể thay đổi theo thời gian; các bên tham gia cụm liên kết ngành tự nguyện, hợp tác và cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh. Cụm liên kết ngành vận hành bằng cơ chế thỏa thuận chung; quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia và phương thức hoạt động được quy định rõ trong thỏa thuận chung;

- DNNVV tham gia chuỗi giá trị: Là DNNVV có tham gia mạng lưới liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các giai đoạn tiếp nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

2. Mục đích vay vốn: Đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

3. Đồng tiền vay: Việt Nam đồng.

4. Điều kiện cho vay: Các DNNVV đáp ứng được các điều kiện như sau:

+ Điều kiện chung:

- Có dự án, phương án SXKD khả thi;

- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh;

- Đáp ứng các quy định về đảm bảo tiền vay quy định của pháp luật có liên quan;

+ Ngoài ra:

- Đối với DNNVV tham gia cụm liên kết ngành: thì dự án, phương án SXKD khả thi phải nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng.

- Đối với DNNVV tham gia chuỗi giá trị: thì dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị.

5. Mức cho vay tối đa: Mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

6. Thời hạn cho vay: Được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh nhưng tối đa không quá 07 năm.

7. Thời gian ân hạn: Thời gian ân hạn cho một dự án (vay trung hạn và dài hạn) tối đa là 02 năm.

8. Lãi suất cho vay cố định trong suốt thời hạn vay vốn:

- Lãi suất cho vay vốn ngắn hạn: 4,16%/năm;

- Lãi suất cho vay vốn trung hạn và dài hạn: 6,0%/năm;

9. Trả nợ trước hạn: DNNVV được chủ động trả nợ trước hạn và không phải chịu bất cứ khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn.

10. Hỗ trợ sau vay vốn: DNNVV được tham gia vào các Chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực cho Quỹ tổ chức.

11. Nộp hồ sơ đề nghị vay vốn: DNNVV có thể nộp hồ sơ đề nghị vay vốn gián tiếp của Quỹ tại các địa chỉ sau:

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp - Quỹ Phát triển DNNVV, Địa chỉ: số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 024.37957855/024.37957897 (số máy lẻ 202/204);

Email: smedf@mpi.gov.vn;

Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn;

Facebook: http://facebook.com/smedf.mpi;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông trân trọng thông báo./.

Tải Văn bản tại đây

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp