Loading ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày đăng:01-04-2019 | 08:32:31

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cần tuyển dụng 03 viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư với các yêu cầu như sau:

1.     Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng

1.1. Tiêu chuẩn chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

 - Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

 - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến đầu tư

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

a) Nhân sự phòng Xúc tiến Đầu tư, vị trí: Tư vấn, hỗ trợ dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư; thẩm định, tư vấn lập dự án đầu tư.

- Trình độ chuyên môn: Có bằng Đại học trở lên, chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Tài chính – Ngân hàng.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ Anh văn B trở lên.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên.

b) Nhân sự phòng Xúc tiến Đầu tư, vị trí: Tư vấn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công.

- Trình độ chuyên môn: Có bằng Đại học trở lên, chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ Anh văn B trở lên.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên.

c) Nhân sự phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, vị trí: Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp.

- Trình độ chuyên môn: Có bằng Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ Anh văn B trở lên;

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên.

1.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển hoặc qua đường bưu chính.

4. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này.

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Địa chỉ: Số 98, Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại 02613 549 234

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp