Loading ...

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Cà phê Doanh nhân.

Ngày đăng:11-06-2018 | 16:52:39

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tại buổi Cà phê doanh nhân vào sáng ngày 07/6/2018, trong đó giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp biết về việc thay đổi địa điểm tổ chức Cà phê doanh nhân kể từ ngày 14/6/2018.

Địa điểm tổ chức mới:

NHÀ KHÁCH ĐẮK NÔNG

Số 25 Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Thời gian: từ 06h30 - 07h30 (Thứ 5 hàng tuần)

Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Sở, ban ngành và doanh nghiệp biết, tham dự./.

Tải văn bản

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp