Loading ...

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Cà phê doanh nhân kể từ ngày 25/10/2018

Ngày đăng:19-10-2018 | 10:25:15

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân nhân Ngày doanh nhân Việt Nam vào ngày 12/10/2018; Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và cộng đồng doanh nghiệp biết về việc thay đổi địa điểm tổ chức Cà phê doanh nhân định kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp địa điểm tổ chức cà phê doanh nhân kể từ ngày 25/10/2018 như sau:

- Địa điểm cũ: Nhà khách Đắk Nông, số 25, đường Lê Lai, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Địa điểm mới: Tầng 6, Tòa nhà Dano Center, số 29–31, đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (đối diện Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông).

- Thời gian: từ 06h30 - 07h30 (thứ 5 hàng tuần).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện,  thị xã, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh biết và thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp tham dự./.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp