Loading ...

Thông báo Hoãn tổ chức cà phê doanh nhân ngày 11/10/2018

Ngày đăng:10-10-2018 | 09:20:52
Lý do: Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tham dự diễn tập quân sự.
(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp