Loading ...

Mời tham dự đoàn Doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng sang thăm và làm việc tại Thái Lan

08-08-2017 | 10:39

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tại công văn số 2174/VPCP-QHQT ngày 26/07/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị cho Đoàn Thủ tướng thăm và làm việc tại Thái Lan từ ngày 17/08 đến 18/08/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, tổ chức “Diễn đàn kết nối vùng Đông Bắc Thái Lan với miền Trung Việt Nam”; đồng thời tổ chức cho một số doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng tham dự Diễn đàn nêu trên.

Thông tin doanh nghiệp