Loading ...

Mời doanh nghiệp tham dự Đoàn Giao dịch Xúc tiến đầu tư – thương mại tại Liên Bang Nga

Ngày đăng:22-09-2017 | 14:17:02

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.

          Trung tâm Xúc tiến đầu tư nhận được Công văn số 33/XTĐT-TCSK, ngày 18/9/2017 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công thương – Cục Xúc tiến Thương mại về việc mời doanh nghiệp tham dự Đoàn giao dịch Xúc tiến đầu tư – thương mại tại Liên Bang Nga.

          Với mục tiêu xúc tiến thương mại, đầu tư, nghiên cứu khảo sát thị trường, quảng bá hình ảnh sản phẩm nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Liên Bang Nga; tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên Bang Nga tại Matxcova; Hội thảo Xúc tiến thương mại tại Xanh Petecbua; Giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Liên Bang Nga; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Xúc tiến đầu tư và thương mại, Hiệp hội; làm việc với doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài…

          Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thông báo đến quý doanh nghiệp biết để đăng ký tham gia.

Về nội dung chi tết và thủ tục đăng ký tham gia: theo Công văn của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công thương và các biểu mẫu kèm theo.(Chương tình, Phiếu đăng ký

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp