Loading ...

Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia tập huấn

Ngày đăng:27-04-2018 | 09:23:15

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.

 

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-SKH ngày 12/02/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư. Nhằm trợ giúp cá nhân, tổ chức có ý tưởng khởi nghiệp và doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi tắt là: doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nắm bắt những vấn đề cơ bản về khởi nghiệp; cơ hội, thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, dự kiến mở các lớp đào tạo tập huấn cho các đối tượng là: Lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ phận quản lý về nhân sự, marketing, tài chính, bán hàng và kế toán … với các nội dung, cụ thể như sau:

II. Nội dung tập huấn.

1. Lớp 1: Chuyên đề về khởi sự doanh nghiệp:

+ Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp;

+ Lập kế hoạch kinh doanh; Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp;

+ Quản trị tài chính trong khởi nghiệp doanh nghiệp.

- Lớp 2: Các chuyên đề về thuế và lập báo cáo thuế:

+ Các vấn đề liên quan về quyết thuế GTGT, TNDN, TNCN;

+ Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế tại doanh nghiệp;

- Lớp 3: Các chuyên đề về quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị sản xuất và dự án đầu tư;

+ Kỹ năng bán hàng và kỹ năng làm việc nhóm;

+ Chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Thời gian đào tạo: 02-03 ngày/lớp (dự kiến trong tháng 5 năm 2018)

3. Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa hoặc Trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh (tùy thuộc vào số lượng học viên đăng ký tại địa phương).

4. Số lượng học viên: 30 - 40 học viên/lớp

5. Giảng viên: Mời các giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học và các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực liên quan ở TP.HCM, Đà Nẵng, các Trường, đơn vị có uy tín để truyền đạt cho học viên.

6. Kết quả khóa đào tạo: Học viên được cấp chứng chỉ.

7. Kinh phí:

+ Miễn 100% chi phí đào tạo (tiền thuê giảng viên, hội trường, tài liệu,...).

+ Doanh nghiệp tham gia tự túc: chi phí ăn, ở, đi lại của học viên.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham gia và thông báo đến doanh nghiệp bạn để đăng ký danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về Trung tâm xúc tiến Đầu tư, trước ngày 17/5/2018 để tổng hợp và triển khai tổ chức lớp học.

Mọi thông tin  xin liên hệ: Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp - Trung tâm xúc tiến Đầu tư, địa chỉ: Tầng 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 02613.503.696; fax: 02613 548 005; Mr. Hòa  điện thoại: 0944  50 67 67,  Email: hoadv.skhdt@daknong.gov.vn. Hoặc Ms. Khuyên điện thoại: 0977 223  455, E.mail: khuyenttm.skhdt@daknong.gov.vn.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO  

“Khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp ”

 

1. Tên doanh nghiệp/đơn vị:…………………………………………………………………….

2. Loại hình doanh nghiệp:……………………………………………………………………...

3. Số ĐKKD …………………………do cơ quan ĐKKD (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố hoặc UBND cấp huyện) ……………………………… cấp ngày …..tháng……năm……..

4. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp/đơn vị (năm gần nhất)………………............ (tỷ đồng)

5. Số lao động bình quân trong năm (năm gần nhất) …người (trong đó, lao động nữ là … người)

6. Trụ sở chính của doanh nghiệp/đơn vị:…………………….....................................................

………………………………………………………………………………………………….....

7. Điện thoại liên lạc……………………………….. ………………..fax……………………...

8. Ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/đơn vị:

       Nông, lâm nghiệp và thủy sản:……………………………………………………………..

       Công nghiệp, xây dựng:…………………………………………………………………….

       Thương mại, dịch vụ:……………………………………………………………………….

       Khác:………………………………………………………………………………………..

9. Tên khóa đào tạo đăng ký tham gia:

Stt

Chuyên đề đào tạo (lớp)

Thời gian tham gia

1

 

 

2

 

 

3

 

 

10. Số người của doanh nghiệp đăng ký tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng:

Stt

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi ở hiện tại

Địa chỉ nơi đang công tác

Điện thoại liên lạc cá nhân

Chức danh vị trí hiện tại

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

                …………, ngày ……tháng……năm 2018

                           Xác nhận của doanh nghiệp/đơn vị

                               (ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO  

“Khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp ”

 

1. Tên doanh nghiệp/đơn vị:…………………………………………………………………….

2. Loại hình doanh nghiệp:……………………………………………………………………...

3. Số ĐKKD …………………………do cơ quan ĐKKD (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố hoặc UBND cấp huyện) ……………………………… cấp ngày …..tháng……năm……..

4. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp/đơn vị (năm gần nhất)………………............ (tỷ đồng)

5. Số lao động bình quân trong năm (năm gần nhất) …người (trong đó, lao động nữ là … người)

6. Trụ sở chính của doanh nghiệp/đơn vị:…………………….....................................................

…………………………………………………………………………………………………...

7. Điện thoại liên lạc……………………………….. ………………..fax……………………...

8. Ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/đơn vị:

       Nông, lâm nghiệp và thủy sản:……………………………………………………………..

       Công nghiệp, xây dựng:…………………………………………………………………….

       Thương mại, dịch vụ:……………………………………………………………………….

       Khác:………………………………………………………………………………………..

9. Tên khóa đào tạo đăng ký tham gia:

Stt

Chuyên đề đào tạo (lớp)

Thời gian tham gia

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

10. Số người của doanh nghiệp đăng ký tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng:

Stt

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi ở hiện tại

Địa chỉ nơi đang công tác

Điện thoại liên lạc cá nhân

Chức danh vị trí hiện tại

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         …………, ngày ……tháng……năm 2018

                               Xác nhận của doanh nghiệp/đơn vị

                                 (ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp