Loading ...

Hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

Ngày đăng:13-12-2019 | 10:35:46
Thực hiện cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” do Ban Kinh tế Trung ương phát động tại Công văn số 3954-CV/BKTTW ngày 05/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5718/UBND-KTTH, ngày 26/11/2019 chỉ đạo các sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp tích cực triển khai, tham gia cuộc vận động.

Theo đó, các đơn vị triển khai thông báo rộng rãi bằng bằng văn bản, website, fanpage,… để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn biết, tham gia đề xuất góp ý; Đồng thời, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền         về Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” thông qua phương tiện truyền thông đại chúng.

Các góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp, doanh nhân bằng văn bản và gửi trực tiếp cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Nông, hoặc Ban tổ chức Cuộc vận động, thông qua Trung tâm thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế, Ban kinh tế Trung ương, Nhà A4, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội, hoặc địa chỉ thư email điện tử ipcdaknong@gmail.com.

Truy cập thông tin chi tiết tại đây.

MT

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp