Loading ...

Giấy mời tham dự Hội thảo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018

Ngày đăng:28-05-2018 | 14:05:11

GIẤY MỜI

Tham dự Hội thảo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

tỉnh Đắk Nông năm 2018

 

Để phân tích, đánh giá kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2020, tìm ra các nút thắt để tháo gỡ, nhằm cải thiện chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2018.

UBND tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức Hội thảo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Trân trọng kính mời đại biểu tham dự Hội thảo:

1. Thành phần:

* Chủ trì:

- Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

* Kính mời: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

* Mời:

- Giám đốc các Sở, Ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.

- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (do Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 01 buổi, từ 07h30 - 11h30, ngày 30 tháng 5 năm 2018 (thứ 4).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Hội trường 200 chỗ).

Trân trọng!

Xem chi tiết

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp