Loading ...

Đăng ký tham gia đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp

Ngày đăng:30-03-2018 | 14:48:43

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

   

Nhằm trợ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân (gọi tắt là: Doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nâng cao nguồn nhân lực về quản trị, quản lý của các doanh nghiệp; các cá nhân, tổ chức có ý tưởng về khởi nghiệp, Trung tâm xúc tiến Đầu tư phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương - Bộ Công Thương tổ chức các khóa đào tạo như sau:

1. Nội dung, đối tượng, thời gian và quy mô đào tạo:

- Nội dung đào tạo: Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Đối tượng: Các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng khởi nghiệp.

- Thời gian dự kiến: Trong tháng 5, 6 năm 2018 (thời lượng: từ 03 đến 05 ngày/khóa đào tạo).

- Quy mô đào tạo: Từ 40 đến 60 học viên/khóa đào tạo.

2. Kinh phí và giảng viên:

- Kinh phí:

+ Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo bao gồm: hội trường, giảng viên, tài liệu, nước uống, chi phí cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên ...

+ Doanh nghiệp tham gia tự túc: chi phí ăn, ở, đi lại của học viên.

- Giảng viên: các giảng viên, chuyên gia có uy tín đang làm công tác giảng dạy tại các viện, trường đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, các nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp có kinh nghiệm, am hiểu về quản trị, điều hành doanh nghiệp.

3. Chuyên đề đào tạo: (Nội dung chi tiết xem Phụ lục 1 & Phụ lục 2)

          - Phụ lục 01: Nội dung đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (10 chuyên đề);

          - Phuc lục 02: Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (08 chuyên đề);

          - Thuế và các vấn đề liên quan đến thuế;

          - Kế toán và báo cáo tài chính doanh nghiệp;

          - Kỹ năng bán hàng;

          - Các chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế.

          4. Đơn vị đào tạo: Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương - Bộ Công Thương.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham gia và thông báo đến doanh nghiệp bạn để đăng ký danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về Trung tâm xúc tiến Đầu tư, trước ngày 20/4/2018 để tổng hợp và triển khai tổ chức lớp học.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Điện thoại: 05013.503.696; fax: 05013.548.005.

DĐ: 0977 223 455 (Ms. Khuyên) hoặc DĐ: 0944 506 767 (Mr. Hòa)

Email: maikhuyen2010@gmail.com. hoặc hoadv.skhdt@daknong.gov.vn

Thông tin các lớp đào tạo, bồi dưỡng được đăng trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm xúc tiến Đầu tư tại: Website: ipcdaknong.com.vn – ipc.daknong.gov.vn.

          Trân trọng kính mời các doanh nghiệp tham dự và vận động các doanh nghiệp bạn có nhu cầu tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng nêu trên./.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2018

 

1. Tên doanh nghiệp/đơn vị:…………………………………………………………………

2. Loại hình doanh nghiệp:…………………………………………………………………..

3. Số ĐKKD …………………………do cơ quan ĐKKD (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố hoặc UBND cấp huyện) ……………………………… cấp ngày …..tháng……năm……..

4. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp/đơn vị (năm gần nhất)………………...(tỷ đồng)

5. Số lao động bình quân trong năm (năm gần nhất) …người (trong đó, lao động nữ là … người)

6. Trụ sở chính của doanh nghiệp/đơn vị:…………………….........................................

…………………………………………………………………………………………………..

7. Điện thoại liên lạc……………………………….. ………………..fax………………

8. Ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/đơn vị:

       Nông, lâm nghiệp và thủy sản:…………………………………………………………..

       Công nghiệp, xây dựng:……………………………………………………………..

       Thương mại, dịch vụ:………………………………………………………………..

       Khác:………………………………………………………………………………...

9. Tên khóa đào tạo đăng ký tham gia:

Stt

Chuyên đề đào tạo

Thời gian tham gia (tháng)

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

10. Số người của doanh nghiệp đăng ký tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng:

Stt

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi ở hiện tại

Địa chỉ nơi đang công tác

Điện thoại liên lạc cá nhân

Chức danh vị trí hiện tại

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      …………, ngày ……tháng……năm 2018

                                                                              Xác nhận của doanh nghiệp/đơn vị

                                                                             (Ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp