Loading ...

Đắk Nông phê Đắk Nông phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2)

Ngày đăng:18-11-2019 | 15:16:34
(ipcdaknong.com.vn) - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 1857/QĐ-UBND, ngày 12/11/2019 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2).

Theo đó, danh mục gồm 6 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, đô thị, với tổng mức đầu tư khoảng 830 tỷ đồng;

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư và hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định;

Đơn vị được giao làm bên mời thầu có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành thủ tục, điều kiện pháp lý về quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai, các quy định khác có liên quan trước khi tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư;…

Chi tiết Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2)

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp