Loading ...

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI KHU VỰC HỒ ĐỒNG NAI 3

Ngày đăng:15-03-2016 | 18:40:27

MÃ SỐ

IPC DAKNONG  - I.01

TÊN DỰ ÁN

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI  KHU VỰC HỒ ĐỒNG NAI 3

 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

- Xuất phát từ nhu cầu kêu gọi đầu tư của huyện Đắk G’long và lợi thế phát triển ngành du lịch, diện tích mặt nước lớn chưa được khai thác hiệu quả.

- Nhằm cung cấp các sản phẩm thủy sản có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là cá nước lạnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng thủy sản của địa phương và các huyện lân cận. Hướng tới xây dựng thương hiệu cho huyện phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Trên địa bàn huyện Đắk G’long chưa có mô hình du lịch sinh thái kết hợp với trang trại và nuôi thủy sản; Tạo việc làm cho người dân địa phương, hướng dẫn khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho người dân tại vùng dự án.

QUY MÔ

DỰ ÁN

1. Tổng vốn đầu tư: 100 tỷ, trong đó: vốn chủ sở hữu 30%; vốn vay, huy động 70%.

2. Diện tích dự kiến: 200 ha. (hơn 80% là diện tích mặt nước)

ĐỊA ĐIỂM

ĐẦU TƯ

Huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.

THÔNG TIN

VÙNG DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý:

- Khí hậu Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thuộc kiểu nhiệt đới gió mùa, ảnh hưởng của gió mùa Tây - Nam và mang tính chất của khí hậu cao nguyên nhiệt đới ẩm. Một năm có 02 mùa rõ rệt đó là: mùa mưa và mùa khô, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau:

- Nhiệt độ trung bình năm 22,40C; nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất 20,10C; nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất 23,90C.

- Lượng mưa trung bình năm: 2.500 mm; lượng mưa tháng khô nhất 12 mm.

- Độ ẩm không khí trung bình năm: 85%.

- Độ cao so với mực nước biển từ 600 - 1.900 m.

2. Yếu tố đầu ra, đầu vào của dự án:

2.1 Yếu tố đầu vào:

* Thuận lợi:

- Lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 có diện tích mặt nước trên 5.000 ha, có nhiều vịnh nhỏ khuất gió thuận lợi cho nuôi cá lồng.

- Có nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp như các khu rừng nguyên sinh Tà Đùng. Việc đầu tư du lịch với quy mô nhỏ, kết hợp với nuôi trồng thủy sản có khả năng khai thác hiệu quả.

- Hệ thống đường giao thông: có Quốc lộ 28 đi qua, đường giao thông thuận lợi.

- Có đường điện trung áp đi qua.

- Giá nhân công lao động phổ thông khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng.

- Chính quyền địa phương rất mong muốn được hợp tác với các nhà đầu tư có năng lực và chuyên nghiệp; sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

THÔNG TIN

VÙNG DỰ ÁN

* Khó khăn:

- Vị trí địa lý: cách xa trung tâm hành chính tỉnh (thị xã Gia Nghĩa: 25 km), cách TP. HCM:  255 km.

- Thực trạng đất: hiện đang trồng cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày do dân canh tác, mặt nước do Ban quản lý thủy điện Đồng Nai 3 quản lý.

- Nguồn nhân lực: trình độ chuyên môn về nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế.

2.2. Yếu tố đầu ra:

- Hiện tại trên địa bàn huyện đã nuôi thử nghiệm mô hình cá nước lạnh thành công tại khu vực này.

3. Thông tin về đất đai, mặt nước:

- Nguồn gốc đất, mặt nước: Ban quản lý thủy điện Đồng Nai 3 quản lý.

- Hình thức đất đai: giao hoặc cho thuê

CHÍNH SÁCH

ƯU ĐÃI

ĐẦU TƯ

 

I. Chính sách địa  phương:

- Được hưởng ưu đãi theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

1. Chính sách đất đai:

 - Danh mục dự án đặc biệt ưu đãi, ưu đãi đầu tư: Địa phương sẽ hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng không quá 05 ha/dự án.

- Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hiện hành của nhà nước; áp dụng mức giá cho thuê đất thấp nhất theo khung giá các loại đất, mặt nước đã được UBND tỉnh ban hành, đồng thời được giữ ổn định vòng 5 năm.

 2. Chính sách về tài chính, tín dụng:

- Vay vốn từ Quỹ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và quỹ đầu tư phát triển của tỉnh.

- Nếu không vay được vốn từ các quỹ trên, hỗ trợ 50% mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại so với lãi suất cho vay của Quỹ, nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án; thời gian hỗ trợ không quá 5 năm.

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng:

- Hỗ trợ không quá 50% giá trị đầu tư xây dựng công trình và không quá 01 tỷ đồng/dự án.

4. Chính sách về thị trường và xúc tiến thương mại:

Ngân sách địa phương hỗ trợ tối đa 50% chi phí xây dựng thương hiệu và đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ.

II. Chính sách Trung ương:

- Được hưởng các ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thu nhập doanh nghiệp quy định tại điều 15 và điều 16 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

Điều kiện hưởng ưu đãi: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

CHÍNH SÁCH

ƯU ĐÃI

ĐẦU TƯ

 

- Được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Điều 5, 6, 8, 9 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ

Theo quy định tại điểm khoản 1, Điều 33, Luật đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, quy định hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án bao gồm:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (có mẫu);

2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

3.  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án(có mẫu);

4. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Số lượng hồ sơ: 6 bộ, trong đó 01 bộ có dấu đỏ, 05 bộ photo.

ĐỊA CHỈ
TƯ VẤN,

HỖ TRỢ
VÀ NỘP

HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ

1. Tiếp nhận hồ sơ:

 - Tổ 1 cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. 

 - Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 - Điện thoại: 05013.544333

2. Đơn vị tư vấn, hỗ trợ: Trung tâm xúc tiến Đầu tư.

- Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 05013.547534;  Fax: 05013.548005.

- Website: ipcdaknong.com.vn hoặc www.ipc.daknong.gov.vn.

NGUỒN THÔNG TIN CUNG CẤP

- UBND huyện Đắk G’long.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp