Loading ...

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Ngày đăng:15-03-2016 | 19:01:36

MÃ SỐ

IPC DAKNONG – II.01

TÊN DỰ ÁN

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Hiện tại, các sản phẩm cây lương thực trên địa bàn tỉnh mới chỉ dừng lại ở việc phân loại, bán trực tiếp hoặc chế biến thô, mang lại giá trị kinh tế thấp và không tận thu được hết nguồn nguyên liệu sẵn có; các cơ sở nuôi gia súc đều phải mua thức ăn từ các tỉnh khác với mức giá cao. Mặt khác, các sản phẩm cây nông nghiệp hàng năm của tỉnh bán ra ngoài thị trường chủ yếu ở dạng thô, chưa qua sơ chế, nên giá bán thấp. Dẫn đến việc khi được mùa thì các tiểu thương ép giá, người dân gặp khó khăn trong việc bao tiêu sản phẩm; Việc đầu tư dự án góp phần tăng giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân và tạo việc làm cho lao động tại địa phương; đáp ứng nhu cầu về thức ăn gia súc, gia cầm trong địa bàn huyện và trên toàn tỉnh Đăk Nông.

Do vậy, việc đầu tư dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc trên địa bàn huyện Kroong Nô là phù hợp.

QUY MÔ

DỰ ÁN

1. Tổng vốn đầu tư: 70 tỷ, trong đó: vốn chủ sở hữu 30%; vốn vay, huy động 70%.

2. Diện tích dự kiến: 02 ha.

ĐỊA ĐIỂM

ĐẦU TƯ

1. Vị trí: Cụm công nghiệp huyện Krông Nô.

2. Tọa độ định vị khu đất (nếu có): 1(0436793; 1378328), 2(0436637; 1378307), 3(0436552; 1378275), 4(0436474; 1378199), 5(0436387; 1378199), 6(0436328; 1378121), 7(0436518; 1377799), 8(0436582; 1377542), 9(0436768; 1377638), 10(0436829; 1377640), thuộc một phần khoảnh 6, 8, tiểu khu 1254.J10.

THÔNG TIN VÙNG DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý:

- Khí hậu thuộc kiểu nhiệt đới gió mùa, có 02 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

- Nhiệt độ trung bình năm 25oC.

- Độ ẩm không khí trung bình năm: 76%.

- Độ cao so với mực nước biển từ 470- 840m.

- Diện tích tự nhiên của huyện: 813 km2

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nơi lập dự án:

- Cơ cấu kinh tế:

+  Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm 56,93%;

+ Công nghiệp – Xây dựng chiếm 19,18 %; Thương mại – Dịch vụ chiếm 23,9 %;

- Thu nhập bình quân đầu người: 30,753 triệu đồng/người.

- Dân số: 70.003 người.

THÔNG TIN VÙNG DỰ ÁN

3. Yếu tố đầu ra, đầu vào của dự án:

3.1 Yếu tố đầu vào:

- Nguồn điện, nước, hạ tầng giao thông: mạng lưới điện đã đầu tư đến chân hàng rào dự án, công suất điện đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu điện chiếu sáng và sản xuất kinh doanh.

- Nằm ở trung tâm vùng nguyên liệu của huyện và của tỉnh, thuận tiện cho việc thu mua, vận chuyển nguyên liệu.

- Sản lượng ngô, lúa, sắn toàn tỉnh đủ đáp ứng cho nhu cầu nguyên liệu của nhà máy. Số liệu năm 2014 như sau:

+ Sản lượng ngô: 334.450 tấn, trong đó huyện Krông Nô: 95.600 tấn.

+ Sản lượng lúa: 73.560 tấn, trong đó huyện Krông Nô: 29.260 tấn.

+ Sản lượng sắn: 315.380 tấn, trong đó huyện Krông Nô: 85.880 tấn.

3.2. Yếu tố đầu ra:

Nhu cầu thức ăn gia súc cho tỉnh và các vùng lân cận lớn. Tổng số gia súc và gia cầm toàn tỉnh (năm 2014):

+ Trâu 6.180 con, trong đó huyện Krông Nô: 390 con.

+ Bò 18.140 con, trong đó huyện Krông Nô: 3.610 con.

+ Lợn 136.110 con, trong đó huyện Krông Nô: 19.430 con.

+ Dê, cừu 5.400 con, trong đó huyện Krông Nô: 1.520 con.

+ Gia cầm 1,72 triệu con, trong đó huyện Krông Nô: 180.680 con.

4. Thông tin về đất đai:

- Giá đất: Đất cây hàng năm giá 9000 đồng/m².

- Nguồn gốc đất: Do người dân quản lý.

- Hiện trạng đất đai vùng dự án: Hiện người dân đang sản xuất trồng cây hàng năm (bắp) và một phần diện tích nhỏ trồng cây lâu năm (điều) (xã Buôn Chóah). Hiện tại đất đã giao cho huyện quản lý và đang triển khai lập quy hoạch cụm công nghiệp.

- Cam kết của địa phương khi nhà đầu tư tiến hành triển khai dự án: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình xây dựng dự án.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

I. Chính sách địa  phương:

Theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nếu nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh Đăk Nông sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

1. Chính sách đất đai:

- Danh mục dự án theo khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết nêu trên thuộc diện các dự án tỉnh Đắk Nông thu hồi đất, trường hợp nhà đầu tư đề nghị và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản theo phương thức tự thỏa thuận với người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng còn 20% diện tích đất trở xuống chưa thỏa thuận được, thì tỉnh Đắk Nông thu hồi diện tích đất chưa thỏa thuận được để giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê.

2. Chính sách về tài chính, tín dụng:

- Vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh theo quy định của Quỹ đầu tư phát triển.

 

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư­ bằng 30% mức lãi suất thỏa thuận giữa nhà đầu tư với tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án; thời gian hỗ trợ đầu tư không quá 3 năm kể từ thời điểm giải ngân vốn vay lần đầu tiên.

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng:

3.1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu, cụm công nghiệp; khu kinh tế; khu, điểm du lịch:

- Hỗ trợ 15% giá trị quyết toán, nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng đối với dự án khu công nghiệp, khu kinh tế và không quá 5 tỷ đồng đối với cụm công nghiệp.

- Hỗ trợ 15% giá trị quyết toán, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng với dự án khu du lịch và không quá 3 tỷ đồng đối với điểm du lịch

3.2. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp; khu kinh tế; khu, điểm du lịch:

- Về giao thông: hỗ trợ 50% giá trị quyết toán của dự án nhưng tối đa không quá 3 tỷ đồng.

- Về điện, nước, thông tin liên lạc đến chân hàng rào dự án của nhà đầu tư theo quy định.

3.3. Đối với các dự án nằm ngoài Khu CN, Cụm CN, Khu du lịch, điểm du lịch:

- Hỗ trợ 20% giá trị quyết toán chi phí xây dựng và thiết bị công trình kết cấu hạ tầng đã xây dựng, nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án.

4. Hỗ trợ đào tạo lao động:

* Điều kiện chung: sử dụng 20 lao động trở lên, làm việc ít nhất 2 năm, khóa đào tạo không quá 12 tháng:

- 100% kinh phí cho LĐ (Người dân tộc thiểu số tại chỗ, Hộ nghèo, gia đình chính sách, người bị thu hồi đất canh tác, người tàn tật, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương).

- 70% kinh phí cho người có Hộ khẩu thường trú tại Đăk Nông.

- 100% kinh phí cho dự án có tổ chức truyền nghề, thời gian từ 03 tháng trở lên/khoá.

5. Hỗ trợ về khoa học công nghệ và môi trường:

- Hỗ trợ 50% tổng giá trị máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường theo quy định, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án.

* Trình tự, thủ tục hưởng các ưu đãi trên thực hiện theo QĐ số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc Quy định thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

II. Chính sách Trung ương:

- Được hưởng các ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thu nhập doanh nghiệp quy định tại điều 15 và điều 16 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

ĐẦU TƯ

Điều kiện hưởng ưu đãi: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Điều 5, 6, 8, 9 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ

Theo quy định tại điểm khoản 1, Điều 33, Luật đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, quy định hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án bao gồm:

1.Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (có mẫu);

2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

3.  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án(có mẫu);

4. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Số lượng hồ sơ: 6 bộ, trong đó 01 bộ có dấu đỏ, 05 bộ photo.

ĐỊA CHỈ
TƯ VẤN,

HỖ TRỢ
VÀ NỘP HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ

1. Tiếp nhận hồ sơ:

 - Tổ 1 cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. 

 - Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 - Điện thoại: 05013.544333

2. Đơn vị tư vấn, hỗ trợ: Trung tâm xúc tiến Đầu tư.

- Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk  Nông.

- Điện thoại: 05013.547534;  Fax: 05013.548005.

- Website: ipcdaknong.com.vn hoặc www.ipc.daknong.gov.vn.

NGUỒN THÔNG TIN CUNG CẤP

- UBND huyện Krông Nô.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp