Loading ...

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT TIÊU XUẤT KHẨU

Ngày đăng:15-03-2016 | 19:04:57

MÃ SỐ

IPC DAKNONG – II.04

TÊN DỰ ÁN

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT TIÊU XUẤT KHẨU

 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

- Hiện tại, trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp chưa có nhà máy chế biến hạt tiêu. Việc thu hoạch và chế biến hạt tiêu sau thu hoạch của người dân tại địa phương còn mang tính thủ công, hạt tiêu chủ yếu được bán thô cho các thương lái hoặc đại lý thu mua nông sản, dẫn đến chất lượng và giá trị hạt tiêu chưa cao.

- Việc đầu tư dự án góp phần nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân và tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

QUY MÔ

DỰ ÁN

1. Tổng vốn đầu tư: 70 tỷ đồng, trong đó: vốn chủ sở hữu 30%; vốn vay, huy động 70%.

2. Diện tích: 2 ha

3. Công suất nhà máy: 10.000 tấn/năm

ĐỊA ĐIỂM

ĐẦU TƯ

1. Vị trí: Xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp

2. Tọa độ vị trí khu đất theo hệ tọa độ VN 2000:

X. 1316010,93 – Y.395664,52; X.1315990,54 – Y.395662,98; X.1316030,01 – Y.395587,14; X.1316010,74 – Y.395574,83

THÔNG TIN VÙNG DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý:

- Khí hậu thuộc kiểu nhiệt đới gió mùa, một năm có 02 mùa rõ rệt đó là mùa mưa và mùa khô, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình 2.300 -2.400 mm/năm.

- Nhiệt độ trung bình năm 230C.

- Độ ẩm không khí trung bình năm: 82%.

- Độ cao so với mực nước biển trên 700m.

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đắk R’lấp năm 2014:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 13,36 %

- Cơ cấu kinh tế: Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm 49,27 %; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 21,56%; Thương mại – Dịch vụ chiếm 29,18%.

- Thu nhập bình quân đầu người: 36 triệu đồng/người.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: 1.778 tỷ đồng.

- Dân số: 82.718 người.

3. Yếu tố đầu ra, đầu vào của dự án:

3.1 Yếu tố đầu vào:

Đây là huyện có diện tích trồng tiêu lớn thứ 2 của tỉnh Đắk Nông, sản lượng và chất lượng tiêu tốt. Tổng diện tích trồng tiêu của huyện hơn 3.311 ha, diện tích thu hoạch là 2.703 ha, sản lượng hơn 6.038 tấn.

THÔNG TIN VÙNG DỰ ÁN

- Cự ly, bán kính vùng nguyên liệu khoảng 5 km, thuận lợi cho việc vận chuyển và đưa về nhà máy.

- Hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước) thuận lợi, phục vụ cho nhà máy chế biến hạt tiêu.

3.2 Yếu tố đầu ra:

- Kết nối thị trường: thị trường đầu ra sản phẩm ổn định, nguyên do là nhu cầu sử dụng hạt tiêu trên thị trường thế giới những năm gần đây tăng, cung chưa đáp ứng cầu.

- Xây dựng thương hiệu tiêu Đắk R’lấp là cơ sở để nâng cao giá trị sản phẩm hồ tiêu của tỉnh Đắk Nông, từng bước khẳng định vị thế chất lượng hồ tiêu trong nước, hướng tới xuất khẩu.

4. Thông tin về đất đai:

- Nguồn gốc đất: Do người dân quản lý.

- Hiện trạng đất đai: Đất trồng cây lâu.

- Dự kiến giá giải phóng mặt bằng: Đất NN. 16.000 đ/m2;

- Đất đai: tự thỏa thuận với dân, nhưng được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng và các cam kết khác.

- Đã có trong quy hoạch ngành công nghiệp và quy hoạch sử dụng đất của huyện.

- Hình thức giao đất hoặc cho thuê đất

CHÍNH SÁCH

ƯU ĐÃI 

ĐẦU TƯ

 I. Chính sách địa phương:

Theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nếu nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh Đắk Nông sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

1. Chính sách đất đai:

- Danh mục dự án theo khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết nêu trên thuộc diện các dự án tỉnh Đắk Nông thu hồi đất, trường hợp nhà đầu tư đề nghị và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản theo phương thức tự thỏa thuận với người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng còn 20% diện tích đất trở xuống chưa thỏa thuận được, thì tỉnh Đắk Nông thu hồi diện tích đất chưa thỏa thuận được để giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê.

2. Chính sách về tài chính, tín dụng:

- Vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh theo quy định của Quỹ đầu tư phát triển.

CHÍNH SÁCH

ƯU ĐÃI 

ĐẦU TƯ

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư­ bằng 30% mức lãi suất thỏa thuận giữa nhà đầu tư với tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án; thời gian hỗ trợ đầu tư không quá 3 năm kể từ thời điểm giải ngân vốn vay lần đầu tiên.

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng:

3.1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu, cụm công nghiệp; khu kinh tế; khu, điểm du lịch:

- Hỗ trợ 15% giá trị quyết toán, nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng đối với dự án khu công nghiệp, khu kinh tế và không quá 5 tỷ đồng đối với cụm công nghiệp.

- Hỗ trợ 15% giá trị quyết toán, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng với dự án khu du lịch và không quá 3 tỷ đồng đối với điểm du lịch.

3.2. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp; khu kinh tế; khu, điểm du lịch:

5. Hỗ trợ về khoa học công nghệ và môi trường:

- Hỗ trợ 50% tổng giá trị máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường theo quy định, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án.

* Trình tự, thủ tục hưởng các chính sách ưu đãi nêu trên được thực hiện theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông.

II. Chính sách Trung ương:

- Được hưởng các ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thu nhập doanh nghiệp quy định tại điều 15 và điều 16 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

Điều kiện hưởng ưu đãi: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Điều 5, 6, 8, 9 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày19/12/2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ

 ĐẦU TƯ

Theo quy định tại khoản 1, Điều 33, Luật đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, quy định hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án bao gồm:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (có mẫu);

THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ

 ĐẦU TƯ

2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

3.  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án(có mẫu);

4. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Số lượng hồ sơ: 6 bộ, trong đó 01 bộ có dấu đỏ, 05 bộ photo.

ĐỊA CHỈ
TƯ VẤN,

HỖ TRỢ
VÀ NỘP

HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ

1. Tiếp nhận hồ sơ:

 - Tổ 1 cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. 

 - Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 - Điện thoại: 05013.544333

2. Đơn vị tư vấn, hỗ trợ: Trung tâm xúc tiến Đầu tư.

- Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 05013.547534;  Fax: 05013.548005.

- Website: ipcdaknong.com.vn hoặc www.ipc.daknong.gov.vn.

NGUỒN THÔNG TIN CUNG CẤP

 UBND huyện Đắk R’lấp

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp