Loading ...

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT MẮC CA

Ngày đăng:15-03-2016 | 19:07:26

MÃ SỐ

IPC DAKNONG – II.07

TÊN DỰ ÁN

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT MẮC CA

 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Hiện tại, trên địa bàn huyện Tuy Đức chưa có nhà máy chế biến hạt mắc ca. Việc đầu tư dự án góp phần tăng giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân và tạo việc làm cho lao động tại địa phương; góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh.

QUY MÔ

DỰ ÁN

1. Tổng vốn đầu tư: 90 tỷ đồng, trong đó: vốn chủ sở hữu 30%; vốn vay, huy động 70%.

2. Diện tích dự kiến:  02 ha.

ĐỊA ĐIỂM

ĐẦU TƯ

1. Vị trí: Cụm Công Nghiệp Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

2. Tọa độ định vị khu đất:

 X (M): 1346667.39

Y (M): 766064.13

THÔNG TIN VÙNG DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý:

- Khí hậu thuộc nhiệt đới gió mùa của khí hậu Tây Nguyên, một năm có 02 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình 2.000 -2.500 mm/năm.

- Nhiệt độ trung bình năm 22- 23oC.

- Độ ẩm không khí trung bình năm: 82%.

- Độ cao so với mực nước biển trên 700 - 800m.

- Cách TP HCM 250 km, cách thị xã Gia Nghĩa: 50 km.

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuy Đức năm 2014:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 13,9 %

- Cơ cấu kinh tế: Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm 84,12 %; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 6,71%; Thương mại – Dịch vụ chiếm 9,17%.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: 458,67 tỷ đồng

- Dân số: 45.725 người.

4. Yếu tố đầu ra, đầu vào của dự án:

4.1 Yếu tố đầu vào:

- Hệ thống giao thông, điện nước:

+ Tuyến huyết mạch của tỉnh: Tuyến đường Quốc lộ 14 hiện nay đã thông suốt, đi lại thuận lợi, hạ tầng huyện Tuy Đức thuận lợi.

THÔNG TIN VÙNG DỰ ÁN

+ Tuyến nội tỉnh: Hệ thống đường giao thông thuận tiện,  Mạng lưới điện đã đầu tư đến chân hàng rào dự án, công suất điện đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu điện chiếu sáng và sản xuất kinh doanh.

- Điều kiện đất đại, khí hậu, thổ nhưỡng phủ hợp để trồng cây Mắc ca.

- UBND tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020: Tổng diện tích xây dựng đề án quy hoạch 14.604,9 ha; trong đó diện tích quy hoạch trồng cây Mắc ca: 12.488 ha.

 4.2 Yếu tố đầu ra:

 Sản phẩm của nhà máy sẽ cung cấp cho nhu cầu của thị trường trong tỉnh và ngoài tỉnh, về lâu dài, hướng đến xuất khẩu.

5. Thông tin về đất đai:

- Hiện trạng đất:  Đất sạch, đã thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Hiện trạng cơ sở hạ tầng: Đang đầu tư đường vào khu công nghiệp và một số công trình phụ trợ khác

- Cam kết của địa phương: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

I. Chính sách địa phương:

Theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nếu nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh Đắk Nông sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

1. Chính sách đất đai:

- Danh mục dự án theo khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết nêu trên thuộc diện các dự án tỉnh Đắk Nông thu hồi đất, trường hợp nhà đầu tư đề nghị và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản theo phương thức tự thỏa thuận với người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng còn 20% diện tích đất trở xuống chưa thỏa thuận được, thì tỉnh Đắk Nông thu hồi diện tích đất chưa thỏa thuận được để giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê.

2. Chính sách về tài chính, tín dụng:

- Vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh theo quy định của Quỹ đầu tư phát triển.

 

 

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư­ bằng 30% mức lãi suất thỏa thuận giữa nhà đầu tư với tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án; thời gian hỗ trợ đầu tư không quá 3 năm kể từ thời điểm giải ngân vốn vay lần đầu tiên.

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng:

3.1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu, cụm công nghiệp; khu kinh tế; khu, điểm du lịch:

- Hỗ trợ 15% giá trị quyết toán, nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng đối với dự án khu công nghiệp, khu kinh tế và không quá 5 tỷ đồng đối với cụm công nghiệp.

- Hỗ trợ 15% giá trị quyết toán, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng với dự án khu du lịch và không quá 3 tỷ đồng đối với điểm du lịch.

3.2. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp; khu kinh tế; khu, điểm du lịch:

- Về giao thông: hỗ trợ 50% giá trị quyết toán của dự án nhưng tối đa không quá 3 tỷ đồng.

- Về điện, nước, thông tin liên lạc đến chân hàng rào dự án của nhà đầu tư theo quy định.

3.3. Đối với các dự án nằm ngoài Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu du lịch, điểm du lịch:

- Hỗ trợ 20% giá trị quyết toán chi phí xây dựng và thiết bị công trình kết cấu hạ tầng đã xây dựng, nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án.

4. Hỗ trợ đào tạo lao động:

* Điều kiện chung: sử dụng 20 lao động trở lên, làm việc ít nhất 2 năm, khóa đào tạo không quá 12 tháng:

- 100% kinh phí cho LĐ (Người DTTSTC, Hộ nghèo, gia đình chính sách, người bị thu hồi đất canh tác, người tàn tật, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương).

- 70% kinh phí cho người có Hộ khẩu thường trú tại Đắk Nông.

- 100% kinh phí cho dự án có tổ chức truyền nghề, thời gian từ 03 tháng trở lên/khóa.

5. Hỗ trợ về khoa học công nghệ và môi trường:

- Hỗ trợ 50% tổng giá trị máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường theo quy định, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

ĐẦU TƯ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

ĐẦU TƯ

* Trình tự, thủ tục hưởng các chính sách ưu đãi nêu trên được thực hiện theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông.

II. Chính sách Trung ương:

- Được hưởng các ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thu nhập doanh nghiệp quy định tại điều 15 và điều 16 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

 Điều kiện hưởng ưu đãi: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Điều 5, 6, 8, 9 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ

 ĐẦU TƯ

Theo quy định tại điểm khoản 1, Điều 33, Luật đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, quy định hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án bao gồm:

1.Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (có mẫu);

2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

3.  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án(có mẫu);

4. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm

THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ

 ĐẦU TƯ

hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Số lượng hồ sơ: 6 bộ, trong đó 01 bộ có dấu đỏ, 05 bộ photo.

ĐỊA CHỈ
TƯ VẤN,

HỖ TRỢ
VÀ NỘP HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ

1. Tiếp nhận hồ sơ:

 - Tổ 1 cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. 

 - Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 - Điện thoại: 05013.544333

2. Đơn vị tư vấn, hỗ trợ: Trung tâm xúc tiến Đầu tư.

- Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 05013.547534;  Fax: 05013.548005.

- Website: ipcdaknong.com.vn hoặc www.ipc.daknong.gov.vn.

NGUỒN THÔNG TIN CUNG CẤP

 UBND huyện Tuy Đức

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp