Loading ...

KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HUYỆN TUY ĐỨC

Ngày đăng:15-03-2016 | 18:55:44

MÃ SỐ

IPC DAKNONG – I.08

TÊN DỰ ÁN

KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

 - Đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao là phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 - 2015. Huyện Tuy Đức có điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng rất phù hợp để phát triển ngành nông nghiệp, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp cho huyện và tạo việc làm cho người lao động tại chỗ, tăng nguồn thu ngân sách.

- Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu địa phương và các vùng lân cận.

QUY MÔ

DỰ ÁN

- Diện tích: 40 héc ta.

- Vốn đầu tư: 70 tỷ đồng.

- Hình thức đầu tư: Vốn chủ đầu tư; vốn vay, huy động; liên doanh liên kết.

ĐỊA ĐIỂM

ĐẦU TƯ

- Địa điểm: xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

THÔNG TIN VÙNG

 DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý:

- Khí hậu thuộc kiểu nhiệt đới gió mùa, có 02 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình 2.000 - 2.500 mm/năm.

- Nhiệt độ trung bình năm 22 - 23oC.

- Độ ẩm không khí trung bình năm: 82%.

- Độ cao so với mực nước biển trên 700 - 800 m.

- Cách TP. HCM 250 km, cách thị xã Gia Nghĩa: 50 km

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuy Đức năm 2014

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 13,9 %.

- Cơ cấu kinh tế: Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm 84,12 %; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 6,71%; Thương mại – Dịch vụ chiếm 9,17%.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: 458,67 tỷ đồng

- Dân số: 45.725 người.

3. Yếu tố đầu ra, đầu vào:

3.1 Yếu tố đầu vào:

a. Thuận lợi:

- Chính quyền địa phương rất mong muốn được hợp tác với các nhà đầu tư có năng lực và chuyên nghiệp; sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Nằm trong chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 7/4/2011của Tỉnh ủy.

- Chương trình Hợp tác phát triển kinh tế giữa 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng với một trong bốn nội dung trọng điểm là Nông nghiệp Công nghệ cao, tạo cơ hội để phát triển các dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao.

- Nằm ở địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh, được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất của Chính phủ và địa phương.

THÔNG TIN VÙNG

 DỰ ÁN

- Đất do địa phương quản lý.

b. Khó khăn:

- Hạ tầng vào khu vực dự án còn khó khăn, chủ yếu đường cấp phối.

- Việc phát triển ngành nông nghiệp còn tự phát, chưa tập trung.

- Địa hình đồi núi chia cắt và có độ dốc.

3.2 Yếu tố đầu ra:

- Hình thành điểm trình diễn nông nghiệp công nghệ cao cho địa phương.

4. Thông tin về đất:

- Đất do địa phương quản lý.

- Hình thức thuê đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

CHÍNH SÁCH

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

I. Chính sách địa phương:

Theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, nếu nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh Đắk Nông sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

1. Chính sách đất đai:

- Danh mục dự án đặc biệt ưu đãi, ưu đãi đầu tư: Địa phương sẽ hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng không quá 05 ha/dự án.

- Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hiện hành của Nhà nước; áp dụng mức giá cho thuê đất thấp nhất theo khung giá các loại đất, mặt nước đã được UBND tỉnh ban hành, đồng thời được giữ ổn định trong vòng 5 năm.

2. Chính sách về tài chính, tín dụng:

- Vay vốn từ Quỹ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và quỹ đầu tư phát triển của tỉnh.

- Nếu không vay được vốn từ các quỹ trên, hỗ trợ 50% mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại so với lãi suất cho vay của Quỹ, nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án; thời gian hỗ trợ không quá 5 năm.

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng:

- Hỗ trợ không quá 50% giá trị đầu tư xây dựng công trình và không quá 01 tỷ đồng/dự án

4. Chính sách về thị trường và xúc tiến thương mại:

Ngân sách địa phương hỗ trợ tối đa 50% chi phí xây dựng thương hiệu và đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ.

II. Chính sách Trung ương:

- Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26/12/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thực hiện theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thực hiện theo quy định tại Điều 5, 6, 8, 9 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thô

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Theo quy định tại điểm khoản 1, Điều 33, Luật đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, quy định hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án bao gồm:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (có mẫu);

2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

3.  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án(có mẫu);

4. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Số lượng hồ sơ: 6 bộ, trong đó 01 bộ có dấu đỏ, 05 bộ photo.

ĐỊA CHỈ

TƯ VẤN, HỖ TRỢ VÀ NỘP HỒ SƠ

ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ

1. Tiếp nhận hồ sơ:

 - Tổ 1 cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. 

 - Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 - Điện thoại: 05013.544333

2. Đơn vị tư vấn, hỗ trợ: Trung tâm xúc tiến Đầu tư.

- Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 05013.547534;  Fax: 05013.548005.

- Website: ipcdaknong.com.vn hoặc www.ipc.daknong.gov.vn.

NGUỒN CUNG CẤP THÔNG TIN

- UBND huyện Tuy Đức.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp