Loading ...

Hội nghị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN tại Lào

Ngày đăng:03-08-2016 | 14:51:46
Trong hai ngày 1 và 2-8, tại Viêng Chăn (Lào), diễn ra Hội nghị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN, cùng sự tham dự của các quan chức kinh tế cấp cao 10 nước ASEAN. Đoàn Việt Nam do bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trưởng SEOM Việt Nam làm trưởng đoàn.

Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM 48) và các Hội nghị khác liên quan như: Hội nghị Hội đồng khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 30; Hội nghị Hội đồng khu vực đầu tư ASEAN (AIA) lần thứ 19; Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV); Hội nghị Bộ trưởng các nước Mê Công với Nhật Bản; và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với các nước đối tác khác. Trong đó, vấn đề trọng tâm được tập trung bàn thảo lần này là chi tiết kế hoạch tổng thể xúc tiến các công việc của Kế hoạch Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025 để trình lên các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN xem xét và thông qua.

Chủ trì hội nghị, tiến sĩ Lao-hua Chi-ching, Vụ trưởng Vụ chính sách ngoại thương, Bộ Công thương Lào cho biết, Hội nghị đã thảo luận tám ưu tiên của trụ cột kinh tế ASEAN là: “Khung công việc xúc tiến thương mại ASEAN; Khung công việc liên quan an toàn thực phẩm ASEAN; Khung công việc về tiếp cận nguồn vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN; Việc xây dựng môi trường xúc tiến thành lập và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tuyên bố Pạc-xê về du lịch sinh thái; Giải thưởng Du lịch bền vững của ASEAN; Hướng dẫn về sự phát triển Đặc khu kinh tế và phát triển; Kế hoạch tổng thể phát triển CLMV”.

Sáng 2-8, các đại biểu bàn thảo sâu các nội dung dự kiến sẽ thảo luận tại hội nghị cấp Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 4; thông qua dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị ASEAN với các nước đối tác...

Chiều cùng ngày, Hội nghị quan chức cấp cao kinh tế bốn nước CLMV đã thông qua nội dung một số văn bản quan trọng như Kế hoạch tổng thể phát triển các nước CLMV trong giai đoạn Lào làm chủ tịch ASEAN và tổng kết đánh giá việc tổ chức các hoạt động khác trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN.

Ngày mai 3-8, sẽ diễn ra AEM 48 và các hội nghị liên quan như Hội nghị Hội đồng Khu vực đầu tư ASEAN (AIA), Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do (AFTA) lần thứ 30

Theo nhandan.org.vn

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp