Loading ...

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện ổn định thị trường bất động sản

Ngày đăng:11-09-2019 | 08:15:02
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Công văn số 4265/UBND-KTN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Sở Xây dựng chủ trì tham mưu các giải pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định pháp luật và các tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá bất động sản... sai sự thật để trục lợi trên phạm vi địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường, triển khai thực hiện nghiêm quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định pháp luật có liên quan theo thẩm quyền. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố, công khai danh sách các doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản; khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch, kinh doanh bất động sản, phân lô, bán nền phải tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án và quy định pháp luật có liên quan. UBND các huyện, thị xã tăng cường ngăn chặn kịp thời việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định pháp luật; công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng được duyệt...

Theo baodaknong.org.vn

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp