Loading ...

Tính đến tháng 4/2019, các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thu hút được 38 dự án đầu tư

Ngày đăng:05-04-2019 | 08:06:10

(ipcdaknong.com.vn) - Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, tính đến tháng 4/2019, trên địa bàn tỉnh có 02 khu công nghiệp được thành lập, gồm khu công nghiệp Tâm Thắng đang hoạt động và khu công nghiệp Nhân Cơ đang xây dựng cơ bản. Theo đó, các khu công nghiệp đã thu hút được 38 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 17.854 tỷ đồng, vốn thực hiện hơn 4.265 tỷ đồng; trong đó, 31 dự án đang hoạt động, 04 dự án đang xây dựng cơ bản, 02 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, 01 dự án ngừng hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp Tâm Thắng: 88,3%; Nhân Cơ: 86,5%.

Tính đến tháng 4/2019, Khu công nghiệp Nhân Cơ đã thi công xây dựng cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, đáp ứng kế hoạch triển khai dự án “Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông” của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân; Trong khi đó, khối lượng xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp Tâm Thắng chỉ đạt 73,78%, do việc đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại để hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp còn gặp khó khăn vì không huy động được các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước, trong khi nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế.

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đang trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung khu công nghiệp Nhân Cơ 2 (400 ha) vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. Đây là dự án nhằm khai thác tiềm năng, phát triển công nghiệp khai thác chế biến bauxite, luyện nhôm và năng lượng thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Minh Tâm

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp