Loading ...

Tin kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng:11-06-2019 | 10:13:30
(ipcdaknong.com.vn) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, 6 tháng đầu năm 2019 sản xuất ngành công nghiệp trên điạ bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,7% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm alumin của nhà máy alumin Nhân Cơ đạt 50% kế hoạch năm, dự kiến vượt kế hoạch 2%; nhiều sản phẩm khác cũng tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước là mủ cao su tăng 80%, hạt điều nhân tăng 80%, giường tủ bàn ghế tăng 74,9%, gỗ cưa xẻ XDCB tăng 64%, điện sản xuất tăng 36,7%, đá xây dựng các loại tăng 15,8%...

* Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được 7.574 ha/10.021,5 ha vụ Đông Xuân 2018-2019, đạt 75,58% KH, nhanh hơn 1.547 ha so với cùng kỳ năm trước. Cũng tính đến ngày 22/5/2019 toàn tỉnh đã gieo trồng được 29.265 ha/72.077 ha vụ Hè Thu 2019, đạt 41% KH, chậm hơn 5.410 ha so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do một số vùng phía bắc các huyện Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô có mưa chưa đều, lượng mưa chưa đủ đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của người dân vụ Hè Thu 2019.

* Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định và tăng đàn so với cùng kỳ. Trong đó, tổng đàn bò đạt 32.000 con, tăng 280 con; tổng đàn heo đạt 246.050 con, tăng 28.940 con; tổng đàn dê 20.000 con, tăng 2.370 con và thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 22.000 tấn, tăng 550 tấn so với cùng kỳ.

* Tính đến tháng 5/2019, toàn tỉnh xảy ra 183 vụ phá rừng, giảm 32,47% so với cùng kỳ; diện tích rừng thiệt hại 43,93 ha, giảm 54,92% so với cùng kỳ năm 2018.

* Toàn tỉnh hiện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình chung mỗi xã đạt 13,21 tiêu chí; có 8 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 30 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

* 6 tháng đầu năm 2019, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 7.262 tỷ đồng, tăng 14%, đạt 46% KH; Xuất khẩu 6 tháng đạt 524 triệu USD, đạt 41%KH, giảm 6,9% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do mặt hàng điều nhân, tiêu đen, cà phê chiếm giá trị lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhưng lại giảm về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ. Một số sản phẩm xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2018 như: ván MDF, đạt 3,8 triệu USD tăng 65,22%; sản phẩm Alumin đạt 144,9 triệu USD, tăng 13,2%; các sản phẩm khác đạt 55,5 triệu USD, tăng 141,3% so với năm 2018.

* Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 223.000 lượt khách, tăng 41,1% so với cùng kỳ, doanh thu 6 tháng ước đạt 21.900 triệu đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tháng 6/2019 ước đạt 700 lượt khách, lũy kế 6 tháng ước đạt 4.300 lượt khách, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Minh Tâm

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp