Loading ...

Tập trung vào những thế mạnh, mũi nhọn, tạo bước đột phá mới trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Ngày đăng:10-12-2020 | 15:08:42
Công tác phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh những năm qua luôn được tỉnh chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, việc thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Có sự chuyển biến

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống doanh nghiệp có bước phát triển, tăng cả về số lượng và vốn đăng ký. Thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, toàn tỉnh có trên 2.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tại phiên họp thường kỳ mới đây, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nhìn nhận lại công tác phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì hoạt động 8 doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước. Sau sắp xếp đổi mới, các doanh nghiệp Nhà nước từng bước ổn định, tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ rừng và các dịch vụ công ích. Về kinh tế tập thể, nhiều hợp tác xã đã phát huy nội lực, phấn đấu vươn lên, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh đã tiếp cận các nhà tài trợ ODA theo hướng chủ động hơn. Số lượng các dự án được vận động chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, giảm nghèo, góp phần vào việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng.  

Hoạt động của các dự án NGO tương đối ổn định, có hiệu quả nhất định. 7 dự án FDI hoạt động với tổng vốn đăng ký thực hiện trên 69 triệu USD. Cũng trong giai đoạn này, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của 143 dự án ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 29,4 ngàn tỷ đồng.

Nhận định hạn chế và nguyên nhân

Tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh mới đây, hầu hết đại biểu đều cho rằng công tác phát triển doanh nghiệp và thu thu đầu tư mặc dù đạt một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Các địa phương đã có sự cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh nhưng thứ hạng PCI của tỉnh vẫn ở nhóm thấp trong cả nước.

Nguyên nhân chính được UBND tỉnh xác định là do một số cơ quan Nhà nước chưa thật sự đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết khó khăn, vướng mắc, chưa hiểu đúng về ý nghĩa của các chỉ số thành phần mà doanh nghiệp đánh giá, dẫn đến việc đưa ra  các giải pháp chỉ đạo điều hành chưa sát.

Bên cạnh đó, còn những khó khăn nội tại của tỉnh và doanh nghiệp như thị trường nhỏ lẻ, nguồn lực hạn chế, hạ tầng khó khăn chưa được đầu tư đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực yếu cũng khiến các doanh nghiệp đánh giá thấp môi trường kinh doanh của tỉnh.

Trong những năm qua tỉnh chưa thu hút được các dự án đầu tư quy mô lớn vào các ngành, lĩnh vực lợi thế, tác động đến sự phát triển của địa phương như các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, hạ tầng thương mại, trung tâm Logistics.

Kinh tế cửa khẩu chưa phát triển. Năng lực của các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh còn yếu, quy mô nhỏ, công nghệ sản xuất chưa hiện đại.

Chị Lê Thị Ly Na, ở phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa) tạo được sản phẩm Trà mãng cầu xiêm thơm ngon được thị trường ưa chuộng, là một trong 22 sản phẩm vừa đạt chứng nhận OCOP của tỉnh. Ảnh: H'Mai

Cần thay đổi tư duy

Từ thực trạng trên, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, một trong những vấn đề được xã hội quan tâm lớn nhất hiện nay đối với sự phát triển chính là cải thiện môi trường đầu tư còn hạn chế, nên các nhà đầu tư vẫn chưa mặn mà. Việc thu hút đầu tư đến nay chưa đạt theo yêu cầu, nguyện vọng và mong muốn của nhà đầu tư cũng như người dân.

Cơ chế một cửa hình thành tương đối sớm nhưng chưa đủ năng lực để hướng dẫn, tạo điều kiện tư vấn cho doanh nghiệp, người dân khi đến liên hệ. Ngoài những nguyên nhân khách quan là khó khăn về hạ tầng thì nguyên nhân chủ quan chính là việc cải thiện môi trường đầu tư chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận lại, không nên lạc quan đề cập nhiều đến những chuyển biến trong báo cáo.

Hiện nay, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có sự cải thiện mạnh mẽ về thu hút đầu tư, vẫn đang từng ngày cạnh tranh. Đắk Nông dù có cải thiện nhưng không nên hài lòng với sự cải thiện đó. Với tư duy này sẽ không thể làm chuyển biến được trong giai đoạn tiếp theo. Trong nhiệm vụ phát triển giai đoạn tiếp theo, chúng ta cần thay đổi tư duy, tập trung vào những thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh để tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Nguồn: http://baodaknong.org.vn/kinh-te/tap-trung-vao-nhung-the-manh-mui-nhon-tao-buoc-dot-pha-moi-trong-thu-hut-dau-tu-phat-trien-doanh-nghiep-83552.html

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp