Loading ...

Sản lượng điều sụt giảm mạnh

Ngày đăng:08-05-2017 | 08:31:47
Niên vụ điều năm nay do mưa lớn thất thường trong mùa khô làm điều không đậu trái nên năng suất, sản lượng đều giảm, ước cả nước chỉ đạt sản lượng 240.000 - 250.000 tấn điều thô, giảm gần một nửa so với niên vụ 2016. Riêng tỉnh Bình Phước năm 2016 đã xuất khẩu 153.000 tấn nhân điều, kim ngạch đạt 500 triệu USD và tỉnh đang phấn đấu nâng kim ngạch lên 1 tỷ USD vào năm 2020.

Năm 2016, ngành điều xuất khẩu 347.000 tấn điều nhân, đạt kim ngạch 2,84 tỷ USD. Theo ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội điều Việt Nam , năm 2017 ngành điều phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD, tăng 160 triệu USD so với năm 2016.

Tuy nhiên, so với dự kiến sản lượng ban đầu của Việt Nam đạt 550.000 tấn điều thô, thì biến động thời tiết bất thường thời gian qua làm cho sản lượng điều chỉ đạt 300.000 tấn, thấp hơn năm 2016 hơn 150.000 tấn và thấp hơn dự kiến cho chế biến năm 2017 là 250.000 tấn. 

Theo daidoanket.vn

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp