Loading ...

PCI Đắk Nông, cần giải pháp đồng bộ để nâng cao chỉ số trong những năm tới.

Ngày đăng:03-06-2019 | 15:43:47
(ipcdaknong.com.vn) Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI) năm 2018 của Đắk Nông đạt 58,16 điểm, tăng 3,04 điểm so với năm 2017, tiếp tục xếp cuối bảng 63/63 các tỉnh, thành phố trong cả nước. Mặc dù, đây là điểm số cao nhất từ trước đến nay của tỉnh và có điểm số gia tăng cao thứ hai trong 63 tỉnh thành, nhưng so với năm 2017 vị thứ của tỉnh vẫn không được cải thiện, đòi hỏi tỉnh Đắk Nông cần phải có giải pháp thiết thực, hiệu quả để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hơn nữa chỉ số PCI của tỉnh trong những năm tới.

Kết quả chỉ số PCI Đắk Nông năm 2018

TT

Chỉ số thành phần

Trọng số

Điểm của năm 2017

Điểm của KH số 298

Điểm của năm 2018

Điểm Trung vị 2018

Tăng/Giảm so với 2017

So sánh với KH 298

So sánh với trung vị

1

Gia nhập thị trường

5%

7.06

7.84

6.52

7.43

-0.54

-1.32

-0.91

2

Tiếp cận đất đai

5%

6.29

6.33

6.99

6.6

0.70

0.66

0.39

3

Tính minh bạch

20%

5.94

6.34

6.31

6.25

0.37

-0.03

0.06

4

Chi phí thời gian

5%

6.18

6.48

6.58

6.94

0.40

0.10

-0.36

5

Chi phí không chính thức

10%

4.11

5.31

4.88

6.04

0.77

-0.43

-1.16

6

Cạnh tranh bình đẳng

5%

4.4

5.14

5.96

5.68

1.56

0.82

0.28

7

Tính năng động

20%

4.73

5.44

5.79

5.55

1.06

0.35

0.24

8

DV hỗ trợ doanh nghiệp

20%

6.19

6.61

6.24

6.43

0.05

-0.37

-0.19

9

Đào tạo lao động

5%

5.15

6.45

4.84

6.34

-0.31

-1.61

-1.50

10

Thiết chế pháp lý

5%

4.27

5.94

5.16

6.21

0.89

-0.78

-1.05

Tổng

100%

55.12

61.88

58.16

63.47

3.04

-3.72

-4.20

Năm 2018, Đắk Nông có 8 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2017, trong đó các chỉ số tăng điểm nhiều nhất là Cạnh tranh bình đẳng tăng 1.56 điểm, Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh tăng 1.06 điểm, Thiết chế pháp lý tăng 0.89 điểm…; Có 2 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm trước là chỉ số Gia nhập thị trường -0.54 điểm, Đào tạo lao động - 0.31 điểm. Năm nay, chỉ số Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh được đánh giá cao, với vị trí xếp hạng thứ 25, tăng 1.06 điểm và tăng 30 bậc so với năm 2017, cao hơn trung vị 0.24 điểm. Đây là chỉ số đạt kế hoạch đề ra và có số bậc tăng cao nhất trong 10 chỉ số thành phần. Mặc dù chưa cải thiện được vị trí, song với 3.04 điểm tăng thêm cho thấy có sự nỗ lực rất lớn trong việc triển khai thực hiện PCI năm 2018 của tỉnh Đắk Nông. Với 58.16 điểm, bình quân 5.8 điểm/chỉ số, Đăk Nông đã thoát khỏi nhóm điều hành Thấp để lên mức Tương đối thấp.

Nếu so sánh với Kế hoạch 298/KH-UBND đã được UBND tỉnh ban hành ngày 19/6/2018 về triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018, thì có 4 chỉ số đạt và vượt chỉ tiêu đề ra gồm Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động; còn lại có 6 chỉ số thành phần không đạt yêu cầu đề ra, trong đó, Đào tạo lao động và Gia nhập thị trường là 2 chỉ số cách xa chỉ tiêu nhất.

So với điểm trung vị của cả nước thì Đắk Nông có 4 chỉ số cao hơn hoặc xấp xỉ đó là Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Canh tranh bình đẳng, Tính năng động. Sáu chỉ số còn lại thấp hơn, trong đó có 3 chỉ số thấp hơn từ 1 điểm trở lên, 1 chỉ số gần 1 điểm, 3 chỉ số thấp hơn không đáng kể.

Phân tích về điểm số chi tiết, có 5 chỉ số thành phần đạt trên 6 điểm là Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Gia nhập thị trường, Tính minh bạch, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, với điểm trung bình nhóm là 6.53 điểm. Có 3 chỉ số thành phần đạt điểm trung bình gồm Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động, Thiết chế pháp lý, với điểm trung bình nhóm 5.64 điểm. Có 2 chỉ số dưới điểm trung bình là Chi phí không chính thức, Đào tạo lao động, với điểm trung bình nhóm 4.86 điểm. Như vậy, nếu trong năm 2019, Đắk Nông cố gắng duy trì và tăng nhẹ điểm số trung bình của nhóm trên 6 điểm từ 6.53 lên 6.75 điểm, đưa tổng điểm của nhóm này sẽ là 33.75 điểm; tập trung cải thiện 3 chỉ số có điểm trung bình lên tiệm cận điểm 6, từ 5.64 lên 6.0 điểm, đưa tổng điểm của nhóm sẽ là 18 điểm; tăng 2 chỉ số dưới trung bình lên trên 5 điểm từ 4.86 lên 5.5, tổng điểm nhóm này sẽ là 11 điểm, thì dự báo tổng điểm PCI 2019 khoảng 62.75 điểm (tương ứng vị trí 38-40 trong bảng xếp hạng PCI 2018). Với điểm số này, khả năng thoát khỏi vị trí cuối bảng để vươn lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.

Trong năm qua, Đắk Nông đã ban hành nhiều văn bản và các hoạt động có ý nghĩa thiết thực để cải thiện chỉ số PCI năm 2018, điển hình như Kế hoạch hành động số 264A/KH-UBND ngày 31/5/2018 triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 298/KH-UBND, ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018 với mục tiêu tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN đến kết quả cuối cùng với thời gian nhanh nhất. Phấn đấu chỉ số PCI năm 2018 tăng 3-5 bậc so với năm 2017, xếp ở vị trí từ 40-50 trong 63 tỉnh, thành trong cả nước; Song song đó, vào sáng thứ 5 hàng tuần, Lãnh đạo tỉnh tổ chức Chương trình cà phê Doanh nhân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những vướng mắc trong việc thực hiện các dự án đầu tư; tổ chức Hội thảo nâng cao chỉ số PCI Đắk Nông năm 2018…

Tuy nhiên, nếu xét trong tương quan với sự tăng điểm chung của các tỉnh, thành phố trong toàn quốc thì Đắk Nông vẫn thuộc nhóm tăng thấp. "Tốc độ" của Đắk Nông có tăng nhưng trên "đường đua" PCI, Đắk Nông vẫn bị tụt lại phía sau. Bên cạnh đó, năm 2018 kết quả điều tra phỏng vấn trên 10.000 doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, thì Đắk Nông gửi cho 570 doanh nghiệp, kết quả có 141 doanh nghiệp phản hồi (tỷ lệ xấp xỉ 30%), toàn bộ là doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp mới thành lập, không có doanh nghiệp FDI. Qua tìm hiểu từ các bên có liên quan, được biết tỷ lệ lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm và trả lời vào các bảng hỏi, phiếu điều tra rất thấp, chủ yếu là do nhân viên trả lời. Những yếu tố này đã có ảnh hưởng nhất định đến tính khách quan dữ liệu điều tra, chưa phản ánh hết những kết quả mà tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực trong cải thiện chỉ số PCI...

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông cần tập trung thực hiện một số nội dung để tiếp tục cải thiện các chỉ số thành phần, nâng cao thứ hạng chỉ số PCI trong những năm tiếp theo. Trong đó, các cơ quan cần nhận thức rõ những tác động của thủ tục hành chính có liên quan đến cảm nhận của doanh nghiệp, và chịu trách nhiệm cải thiện các chỉ tiêu có liên quan trong tổng 128 chỉ số; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, trả lời và giải quyết đến kết quả cuối cùng; Tập trung cải cách thủ tục hành chính, thuận lợi, thông thoáng, chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp, nâng tỷ lệ thực hiện các thủ tục hành chính lên trên 50% qua đó giảm chi phí tài chính và chi phí thời gian đem lại thiện cảm tốt cho cộng đồng doanh nghiệp; Nâng cao tính minh bạch thông tin thông qua việc Công khai đầy đủ về thủ tục hành chính theo quy định, các tài liệu về quy hoạch, ngân sách, kết quả giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, thông tin mời thầu; Tập trung nhân lực, nguồn lực để cải thiện 4 chỉ số thành phần có trọng số cao là Tính minh bạch, Chi phí không chính thức, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động…

Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp