Loading ...

Ông Nguyễn Đình Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng:13-11-2020 | 10:23:59
Ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 12/11, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Nông khóa III. Kỳ họp được tổ chức để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa III; bà Mai Thị Xuân Trung, Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III.

Ông Nguyễn Đình Trung có bằng cử nhân luật ngành tư pháp và thạc sĩ hành chính công. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông từng đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau tại Sở Tư pháp, Huyện ủy Krông Nô, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy...

Ông Nguyễn Đình Trung - tân chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.
Ông Nguyễn Đình Trung - tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung khẳng định, sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ tiền nhiệm;  nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, đồng lòng cùng tập thể khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trước mắt, UBND tỉnh sớm ổn định, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020.

Tại kỳ họp Chuyên đề, HĐND tỉnh Đắk Nông cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Hoa, nguyên UVBTVTU khóa XI để nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Thanh Tùng, nguyên TUV khóa XI để nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Bốn, nguyên Phó Bí Thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 để nghỉ hưu theo chế độ.

Nguồn: https://baodautu.vn/ong-nguyen-dinh-trung-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tinh-dak-nong-d133090.html

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp