Loading ...

Hội thảo lấy ý kiến Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đắk Nông năm 2019

Ngày đăng:25-04-2019 | 10:33:32
(Ipcdaknong.com.vn) Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Qua nghiên cứu sự biến động của chỉ số PCI tỉnh Đắk Nông trong các năm gần đây cho thấy, chỉ số PCI tỉnh Đắk Nông năm 2018 đạt 58,16 điểm, tăng 3,04 điểm so với năm 2017, tiếp tục giữ nguyên xếp hạng 63/63 so với năm 2017 và giảm 2 bậc so với năm 2016. Trong đó, chỉ số tính năng động chiếm 20 % trong 10 chỉ số thành phần, chỉ số này có tiêu chí về thực hiện sáng kiến và chủ trương của tỉnh, đây là chỉ tiêu trọng yếu, ảnh hưởng nhiều đến chỉ số PCI của tỉnh qua các năm. Theo đánh giá của doanh nghiệp, có đến 83% doanh nghiệp đánh giá có sáng kiến hay ở cấp tỉnh, nhưng chưa được thực thi tốt ở các Sở/ngành, tỷ lệ này vẫn không thay đổi vào năm 2017; có đến 60% doanh nghiệp đánh giá lãnh đạo tỉnh có chủ trương đúng, nhưng chưa được thực hiện tốt ở cấp huyện/thị xã, tỷ lệ này có giảm so với năm 2017 (61%), nhưng vẫn còn ở mức cao, không đạt kế hoạch, chỉ tiêu của tỉnh đề ra.

Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và cấp huyện thuộc tỉnh (gọi tắt là DDCI) được kỳ vọng sẽ là một trong những giải pháp thiết thực, để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng nhằm nâng cao chỉ số PCI trong những năm tới. Đồng thời, DDCI tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các chính sách, quy định ở cấp Sở, ngành hoặc tại địa phương thuộc tỉnh có hiệu quả, đồng bộ từ tỉnh xuống Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. DDCI là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng các Sở, ngành, địa phương về chất lượng điều hành kinh tế và đóng góp vào việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, chỉ số DDCI một mặt trao quyền cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, mặt khác đặt các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước luôn phải thường xuyên cải cách và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, việc ban hành bộ chỉ số DDCI không chỉ thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh mà còn nhằm tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh ngày càng đột phá hơn.

Tại Hội thảo, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia và lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp về bộ chỉ số DDCI và các phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp về các Sở, ban, ngành và cấp chính quyền địa phương, tập trung vào các chỉ số thành phần: tính minh bạch; tính năng động; chi phí thời gian, chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và vai trò người đứng đầu. Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với VCCI Đà Nẵng rà soát các bộ tiêu chí đánh giá, lấy ý kiến doanh nghiệp bằng nhiều phương thức nhằm xây dựng kế hoạch, sớm công bố và thực hiện đánh giá trong năm 2019./.

                                                                                                   Tin, ảnh: Mai Khuyên

                                                                                                       

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp