Loading ...

Hội nghị đánh giá công tác hỗ trợ doanh nghiệp năm 2018 và xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp năm 2019.

Ngày đăng:23-11-2018 | 15:40:02
(Ipcdaknong.com.vn) Ngày 23/11/2018, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp và Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá công tác hỗ trợ doanh nghiệp năm 2018 và xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp năm 2019 với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập trung đánh giá hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp năm 2018 về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, hỗ trợ thụ hưởng các chính sách thu hút đầu tư, cụ thể: công tác xúc tiến đầu tư, chương trình tìm kiếm thị trường, kết nối giao thương, kết nối tín dụng, công tác đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp, công tác triển khai các nhiệm vụ PCI, khen thưởng và đề cử doanh nghiệp, chương trình khởi sự doanh nghiệp, diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp, cà phê doanh nhân hằng tuần…

Toàn cảnh Hội nghị – ảnh: Mai Khuyên

 

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được chú trọng, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, việc tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn, đa phần chưa đáp ứng được các tiêu chí về quy cách, nhãn mác hay các chỉ tiêu về chất lượng. Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp dễ bị trùng lặp ở các đơn vị tổ chức như: các hội nghị, hội thảo, đào tạo tập huấn, kết nối thị trường… dẫn đến số lượng doanh nghiệp tham gia cũng như chất lượng các hoạt động chưa cao.

Về kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2019, các đại biểu đánh giá cao tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, tuy nhiên, để các chương trình này hiệu quả hơn, cần có sự phối hợp chặt chẽ, hợp tác, đồng hành giữa chính các doanh nghiệp với cơ quan nhà nước trong việc triển khai các chương trình, sự kiện liên quan đến doanh nghiệp.

Kết thúc Hội nghị, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Trung tâm Xúc tiến đầu tư sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2019 nhằm đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới./.

Mai Khuyên - TTXTĐT

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp