Loading ...

Đắk Nông thành lập Tổ Hỗ trợ doanh nghiệp và Nhà đầu tư

Ngày đăng:30-08-2019 | 08:27:00
(Ipcdaknong.com.vn) Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Hỗ trợ doanh nghiệp và Nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Tổ Hỗ trợ doanh nghiệp và Nhà đầu tư gồm các thành viên Trung tâm Xúc tiến đầu tư, phòng Đăng ký kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư); Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã. Trong đó, Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư làm Tổ trưởng.

Tổ Hỗ trợ doanh nghiệp và Nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các doanh nghiệp về chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp; Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho Doanh nghiệp và Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính, các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, định kỳ hàng tháng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp, Nhà đầu tư.

Quyết định này thay thế Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Tổ Hỗ trợ doanh nghiệp và Nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Minh Tâm

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp