Loading ...

Đắk Nông phấn đấu đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân là 30m2 sàn/người

Ngày đăng:03-09-2019 | 10:30:12
(ipcdaknong.com.vn) – Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030.

Theo đó, quan điểm phát triển nhà ở  phải thực hiện chính sách xã hội hóa về nhà ở, thông qua cơ chế tạo điều kiện của Nhà nước để người dân thực hiện việc tạo lập chỗ ở, tuân thủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Khuyến khích các tổ chức, thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế, tăng trưởng dân số và xây dựng nhà ở phù hợp với quy hoạch của tỉnh…

Mục tiêu thực hiện đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân của Đắk Nông đạt 24,0m2 sàn/ người, trong đó tại khu vực đô thị là 27,7m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 23,0m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu là 7,8m2 sàn người; Giai đoạn 2021-2025 phấn đấu diện tích nhà ở bình quân của Đắk Nông đạt 27,2m2 sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị diện tích nhà ở bình quân là 30,5m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 25,4m2 sàn /người. Diện tích tối thiểu là 8,40m2 sàn/người; Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu diện tích nhà ở toàn tỉnh đạt mức 30m2 sàn/người (bằng chỉ tiêu nhà ở quốc gia) trong đó nhà ở đô thị bình quân đạt 32,3m2 sàn/người, nhà ở nông thôn đạt 28,1m2 sàn/người. Phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 12,0m2 sàn/người, tỷ lệ nhà kiên cố đạt 70%.

Ngoài ra, đối với các khu dân cư cũ ở khu vực đô thị, định hướng sẽ cải tạo nhà ở dọc theo phố cũ, kết hợp giữa xây mới và cải tạo nhà ở, nâng cấp các hạ tầng kỹ thuật hiện có; Đối với khu nhà ở mới, định hướng xây dựng các đô thị tỉnh Đắk Nông theo hướng văn minh, hiện đại, đô thị xanh. Đồng thời, rà soát, xem xét việc triển khai các dự án phát triển nhà ở thương mại có đủ điều kiện theo quy hoạch đã được duyệt. Triển khai các dự án nhà chung cư và tăng dần tỷ trọng nhà ở chung cư đến năm 2030. Đẩy mạnh phát triển nhà ở tại khu vực đô thị…

Đối với nhà ở khu vực nông thôn, định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn gắn với vùng khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, vùng sản xuất nông lâm thủy sản, các chợ đầu mối giao thông, dân cư nông thôn dân tộc truyền thống kết hợp làm du lịch…

                                                                              Nhi Trần - Trung tâm XTĐT

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp