Loading ...

Đăk Nông ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựạ chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng:20-05-2019 | 16:13:00
(ipcdaknong.com.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 707/QĐ – UBND ngày 15/5/2016 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựạ chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 (đợt 1), dự án: Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức.
Theo đó, địa điểm xây dựng dự án tại tổ dân phố1, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, với diện tích đất là 5,5ha, gồm đất thương mại dịch vụ và đất ở, với khai toán tổng mức đầu tư khoảng 1.485 tỷ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 41 tỷ đồng); thời gian thực hiện dự án là 36 tháng.
Để lựa chọn nhà đầu tư thực hiên dự án, UBND tỉnh giao: Sở kế hoạch và Đầu tư, tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư và hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành, chủ động phối hợp với các Sở, ngành các đơn vị có liên quan để hoàn thiện thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng đất đai và các quy định khác có liên quan trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, cung cấp thông tin để Bên mời thầu  tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả và đúng quy định.
.                   Nhi Trần - Trung tâm XTĐT
(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp