Loading ...

Đắk Nông ban hành kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao chỉ số PCI năm 2016

Ngày đăng:31-03-2016 | 18:23:10
(ipcdaknong.com.vn) Ngày 22/3/2016, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch số 72/KH-UBND về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đăk Nông năm 2016 theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

Mục tiêu chính của Kế hoạch là nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm gắn với tái cơ cấu các ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ… nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Cải thiện điểm số và chỉ số PCI, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh ở nhóm trung bình.

Theo đó, một số chỉ tiêu chủ yếu được tỉnh Đắk Nông phấn đấu thực hiện là những vấn đề liên quan đến công tác rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm với một số công trình ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực, đổi mới quy trình quản lý, sản xuất và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm cụ thể cho mỗi cơ quan hành chính nhà nước.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh cũng ban hành nhiều giải pháp thực hiện, trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở mục tiêu, nội dung chủ yếu của Kế hoạch, mỗi đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng ngành, địa phương mình; gắn với việc hoàn thành kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và chương trình hành động của ngành mình, cấp mình báo cáo UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

H.B-Trung tâm xúc tiến đầu tư

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp