Loading ...

Ban hành tiêu chí đánh giá vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày đăng:21-10-2020 | 08:13:21
UBND tỉnh vừa ban hành các tiêu chí đánh giá vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, có 5 tiêu chí làm cơ sở đánh giá vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: Liên kết chuỗi giá trị; sản phẩm sản xuất trong vùng là sản phẩm hàng hóa có lợi thế của vùng; công nghệ ứng dụng; hạ tầng; quy mô và môi trường cảnh quan.

Sản phẩm cà phê vùng nông nghiệp ứng dụng CNC phải đạt tỷ lệ quả chín trên 95%

Trong 5 tiêu chí này, có 20 chỉ tiêu nhỏ được dùng để đánh giá vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tổng mức đánh giá tối đa các tiêu chí nhỏ là 100 điểm.

Một số tiêu chí đáng chú ý được ban hành như: Vùng sản xuất cây công nghiệp dài ngày, cây ăn trái các loại phải từ 300 ha trở lên; rau từ 100 ha trở lên; hoa 50 ha trở lên; lúa giống 100 ha trở lên; lúa thương phẩm 300 ha trở lên; nấm ăn, nấm dược liệu 5 ha trở lên; bò sữa 10.000 con/năm; bò thịt 20.000 con/năm; heo 40.000 con/năm; heo giống 2.000 con/năm; gia cầm 50.000 con/lứa; sản xuất giống thủy sản 20 ha; thủy sản thương phẩm 200 ha...

Đối với vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn trái trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải đạt 100% sử dụng giống bảo đảm nguồn gốc xuất xứ. Đối với vùng sản xuất lúa giống, nhân giống nấm các loại, phải có ứng dụng công nghệ sinh học, lai tạo trong sản xuất giống.

Trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ít nhất 70% số hộ dân có sử dụng máy móc cơ giới trong các khâu sản xuất hoặc có sử dụng trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ trong bảo quản, chế biến sản phẩm. Toàn bộ các phế phẩm nông nghiệp trong vùng được tái sử dụng…

Nguồn http://baodaknong.org.vn/nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao/ban-hanh-tieu-chi-danh-gia-vung-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-82639.html

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp