Loading ...

Trả lời 04 kiến nghị của Công ty CP ván công nghệ cao Bison (khu công nghiệp Tâm Thắng)

Ngày đăng:09-07-2020 | 14:46:22

Kiến nghị 1. Đề nghị Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tiếp tục duy trì kiểm soát thị trường thu mua nguyên liệu, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh để tránh tình trạng gian lận thương mại.

Sở Công Thương trả lời tại Công văn số 612/SCT-QLTM ngày 26/05/2020 như sau:

Trong thời gian qua, Sở Công Thương đã thường xuyên đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc mua bán gỗ nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, tránh gian lận thương mại, trốn thuế, cạnh tranh thị trường không lành mạnh và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển gỗ nguyên liệu sản xuất qua địa bàn tỉnh theo quy định (Công văn số 217/SCT-QLTM ngày 12/3/2019, Công văn số 457/SCT-QLTM ngày 26/4/2019, Công văn số 968/SCT-QLTM ngày 19/8/2019).

Hiện nay các đơn vị có liên quan vẫn đang phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển gỗ nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả, Sở Công Thương đề nghị Quý Công ty phối hợp, phản ánh những trường hợp gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh về thu mua gỗ nguyên liệu để Sở kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, có biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị 2công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 150 lao động  (ưu tiên lao động có kinh nghiệm về nghề chế biến gỗ). Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động

Sở Lao động TB&XH trả lời tại CV số1113/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Thực hiện Công văn số 913/UBND-CNXD ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc tham mưu thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 6962-TB/VPTU ngày 28/02/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy. Theo đó, từ năm 2019 đến nay Sở đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên kết nối với Công ty cổ phần Ván công nghệ cao Bisson để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển chọn, cung ứng lao động cho doanh nghiệp.

Kiến nghị 3. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các bước để Công ty hoàn tất các thủ tục để được hưởng ưu đãi theo quy định về đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP (Công ty đã nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính Công 26/7/2019 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ theo quy định).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số: 824/SKH-ĐKKD gửi các đơn vị lấy ý kiến về trình tự quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ đầu tư theo nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

Kiến nghị 4. Ngày 26/11/2019 Công ty nhận được quyết định 1909/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Đắk Nông theo nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND.Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo quy định Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính sớm bố trí kinh phí cho Công ty theo Quyết định 1909/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 805/SKH-ĐKKD, ngày 01/6/2020, xin ý kiến HĐND tỉnh

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp