Loading ...

Kiến nghị của Công ty TNHH cà phê Minh Nhất Vina

Ngày đăng:30-03-2016 | 14:18:57

Để Cụm công nghiệp Đắk Song đi vào hoạt động theo hướng phát triển công nghiệp chế biến gắn kết vùng nguyên liệu nông sản với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đề nghị: UBND tỉnh sớm ban hành văn bản chấp thuận gia hạn thực hiện chủ trương phát triển Cụm công nghiệp Đắk Song cho Công ty đến ngày 30/10/2016. (theo Báo cáo số 03/BC-MNVN ngày 21/11/2015 của Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina và công văn số 1720/SKH-TTXTĐT ngày 16/12/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Vấn đề này Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Ngày 16/12/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1720/SKH-TTXTĐT gửi UBND tỉnh Đắk Nông về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina sau khi lấy ý kiến của các sở, ngành, đồng thời đề xuất UBND tỉnh đồng ý cho Công ty gia hạn chủ trương đến ngày 30/10/2016 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Ngày 24/12/2015, UBND tỉnh Đắk Nông có Công văn số 6516/UBND-TH, trong đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ ý kiến của UBND huyện Đắk Song đối với dự án xây dựng và phát triển cụm công nghiệp Đắk Song của Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina. Theo đó, ngày 07/01/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 25/SKH-TTXTĐT gửi UBND huyện Đắk Song đề nghị UBND huyện xem xét cho ý kiến về việc gia hạn chủ trương cho Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina được tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của UBND huyện Đắk Song mặc dù Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đôn đốc bằng văn bản. Tuy nhiên, trước đây UBND huyện Đắk Song đã có Văn bản số 1615/UBND-KHTH, ngày 22/9/2015, trong Văn bản nói rõ: UBND huyện Đắk Song không thống nhất việc gia hạn chủ trương dự án xây dựng và phát triển cụm công nghiệp Đắk Song của Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina. Nguyên nhân: Công ty chưa thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch theo ý kiến của UBND huyện tại Biên bản làm việc ngày 06/11/2014. Đồng thời Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina không thể hiện được năng lực tài chính trong việc thực hiện dự án. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được Văn bản của UBND huyện Đăk Song.

Khi Công ty bổ sung đầy đủ thủ tục tiến hành tổ chức kiểm tra thực địa để giao phần đất sạch cho chủ đầu tư sớm nhất để tránh việc lấn chiếm dẫn tới tranh chấp với dân khi triển khai dự án và có phương án kết hợp với chủ đầu tư để thực hiện việc đền bù giải tỏa mặt bằng.

Vấn đề này được Sở Tài Nguyên trả lời như sau:

Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư xây dưng và phát triển Cụm Công nghiệp Đăk Song tại Văn bản số 4298/UBND-KTTC ngày 07/10/2014, Sở TN&MT đã có Văn bản số 2105/TNMT-QHGĐ hướng dẫn công ty lập hồ sơ xin thuê đất. tuy nhiên, đến nay Sở TN&MT vẫn chưa nhận được hồ sơ xin thuê đất của đơn vị.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp