Loading ...

Kiến nghị của Công ty CP Kỹ Nghệ gỗ MDF Long Việt

Ngày đăng:30-03-2016 | 14:23:14

Nguồn nguyên liệu gỗ tận thu, tận dụng tại tỉnh Mondulkiri-Campuchia là rất lớn các đối tác Campuchia đã đến hợp tác trong chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp với Công ty. Nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy sản xuất ván MDF là khá lớn nguồn nguyên liệu tại địa phương đáp ứng 70%, nhu cầu nhập khẩu dăm gỗ là rất cấp thiết.

 Đề nghị: UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ về thủ tục và phê duyệt chủ trương xin lối mở nhập khẩu dăm gỗ từ Campuchia tại đồn 3, xã Đắkken, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Vấn đề này được Sở Công thương trả lời như sau:

Về thẩm quyền và trình tự, thủ tục mở lối mở biên giới.

1. Thẩm quyền mở lối mở biên giới. (theo điểm b khoản 2 điều 19 Nghi định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền): Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới thực hiện việc mở lối mở biên giới sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quan và được sự đồng ý của Chính phủ.

2. Trình tự, thủ tục mở lối mở biên giới được thực hiên như sau (theo khoản 2 điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP). (kèm theo  Công văn số 202/SCT-QLMT ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Sở Công thương)

3. Về hàng hóa nhập khẩu qua lối mở: theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 5, Thông tư số 25/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; hàng hóa nhập khẩu qua biên giới phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a. Thuộc danh mục quy đinh tại Phụ lục II Thông tư số 25/2015/ TT-BCT, bao gồm các măt hàng: sắn, hạt điều, bột mì, đậu tương (không có măt hàng gỗ và dăm gỗ).

b. Trường hợp nhập khẩu hàng hóa ngoài danh mục quy định tại Phụ  lục II Thông tư số 52/2015/TT- BCT, chỉ được nhập khẩu qua lối mở biên giới trong thời gian cụ thể do UBND tỉnh biên giới thông báo. UBND tỉnh biên giới có trách nhiệm xin ý kiến Bộ Công thương về mặt hàng thời gian cụ thể đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại trường hợp này.

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường hỗ trợ cho công ty được thuê thêm 4.1ha đất tại cụm công nghiệp Đắk Song theo Quyết định số 1500/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông ngày 02/10/2015 và dự kiến mở rộng dự án nhà máy tại quốc lộ 14C (5ha).

Vấn đề này được Sở Tài nguyên & Môi trường trả lời như sau: Ngày 02/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1500/QĐ-UBND về việc chủ trương đầu tư mở rộng dự án nhà máy sản xuất ván MDF và ván gỗ của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt. Đến 26/10/2015, Sở TN&MT đã ban hành văn bản số 2598/TNMT-QHGĐ về việc hướng dẫn lập hồ sơ thuê đất gửi Công ty  để hướng dẫn đơn vị lập thủ tục thuê đất. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa tiến hành lập hồ sơ theo đúng quy định.

Hiện hồ sơ xin hưởng ưu đãi đầu tư theo nghị định 210/2013/NĐ-CP công ty hoàn thiện và UBND tỉnh Đắk Nông đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo Luật đầu công số 49/2014/QH13, dự án thuộc nhóm B. Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật đầu tư công số 49/2014/QH13, dự án nhà máy sản xuất ván MDF và Veneer gỗ tổng mức đầu tư 516 tỷ phải thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đề nghị: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thiện hồ sơ để trình bổ sung cho cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra dự án

Vấn đề này Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Đã có CV số 184/UBND-KTTC của UBND tỉnh ngày 14/01/2016 đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất để UBND tỉnh triển khai thực hiện

Đề nghị UBND tỉnh cho công ty được thuê thêm đất để đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu trồng rừng keo lai tại tiểu khu 1660 thuộc xã Quảng hòa, huyện ĐắkG’Long, tỉnh Đắk Nông phục vụ cho nhà máy sản xuất ván MDF.

Vấn đề này được Sở TN&MT trả lời như sau: Đối với việc thuê đất này đề nghị công ty lập hồ sơ gửi về Sở TN&MT để thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện thuê đất trước khi trình UBND tỉnh cho thuê đất theo quy định

Công ty đã hoàn thiện hồ sơ trả lại 187 ha đất bị xâm canh trình sở Tài  nguyên và Môi trường, đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi đất bị xâm canh và giao trả về cho địa phương quản lý.

Vấn đề này Sở Tài  nguyên và Môi trường trả lời như sau: Ngày 18/8/2015, công ty CP kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt có văn bản số 75/CV-LV về việc đề nghị thu hồi diện tích rừng và đất lâm nghiệp giao về cho địa phương quản lý tại Đăk G’Long. Ngày 18/9/2015, sở TN&MT đã ban hành văn bản số 2243/TN&MT-QHGĐ về việc hướng dẫn lập hồ sơ thu hồi đất gửi Công ty để hướng dẫn lập hồ sơ thu hồi đất gửi Công ty để hướng dẫn đơn vị lập thủ tục thu hồi đất. tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa tiến hành lập hồ sơ theo đúng quy định.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp