Loading ...

Kiến nghị của CN Liên hiệp HTX TM TP HCM (Siêu thị Co.op mart Đăk Nông)

Ngày đăng:30-03-2016 | 14:09:14

Siêu thị kinh doanh trên địa bàn Thị xã Gia nghĩa đã hơn 7 tháng, tuy nhiên tới nay lượng hàng địa phương đưa vào siêu thị chưa nhiều, chưa phong phú do vướng mắc về thủ tục hồ sơ của nhà vườn.

Vấn đề này được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:

Ngày 30/7/2015 Chi cục Quản lý chất lượng NL và Thủy sản đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Siêu thị Co.op Mart Đăk Nông và đã có Báo cáo số 147/BC-QLCL ngày 06/8/2015 qua đó thấy việc đưa hàng hóa vào Siêu thị Co.op mart có những vướng mắc cần có sự thống nhất như sau:

- Các mặt hàng Nông, lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tiêu thụ trong Siêu thị chưa phong phú, chưa đảm bảo nguồn cung ứng ổn định. Vì:

+ Các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ, quy mô hộ gia đình không đáp ứng được quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng theo yêu cầu của Siêu thị như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, phiếu kiểm nghiệm, phiếu phân tích chất lượng sản phẩm định kỳ do siêu thị yêu cầu.

+ Chi cục đã hướng dẫn nhà vườn, cung cấp danh sách các cơ sở đáp ứng được chứng nhận sản phẩm sản xuất theo quy trình Vietgap Globalgap, rau an toàn theo yêu cầu của siêu thị nhưng số lượng sản phẩm tiêu thụ tại siêu thị chưa nhiều (do đây là mặt hàng tươi sống), giá cả bán vào siêu thị cũng không chênh lệch mấy so với thị trường tự do, về thủ tục thanh toán theo hệ thống của siêu thị ngoài việc đáp ứng các giấy tờ hồ sơ và chất lượng sản phẩm thì siêu thị còn quy định ngày và hình thức thanh toán cung cấp hóa đơn nên không thuận lợi cho người bán, vì vậy người dân không muốn bán hàng vào siêu thị.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 phân công phân cấp thực hiện kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ kiều kiện an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp trên đia bàn tỉnh nhằm thực hiện quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh một cách đồng bộ hiệu quả.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đôn đốc các huyện, thị xã triển khai đồng bộ công tác kiểm tra cấp giấy chứng nhận, cũng như cam kết sản xuất rau an toàn để đáp ứng các điều kiện khi tham gia bán hàng vào siêu thị. Đồng thời tuyên truyền vận động các đơn vị có  đủ điều kiện bán hàng cho siêu thị. Bên cạnh đó Sở cũng đề nghị siêu thị tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở trên địa bàn tỉnh có các sản phẩm được chứng nhận an toàn thực phẩm nhập vào siêu thị, có chính sách hỗ trợ lấy mẫu phân tích định kỳ, giá cả cao hơn ngoài thị trường để thu hút các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

- Sở cung cấp danh sách một số cơ sở có đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và sản xuất theo tiêu chuẩn vietgap tốt để siêu thị liên hệ thu mua và tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện chủ trương của Bộ chính trị về cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và đưa hàng Việt về nông thôn, theo đó siêu thị tổ chức các chuyến bán hàng lưu động tới vùng sâu vùng xa phục vụ bà con nhân dân. Tuy nhiên, khi liên hệ với các địa phương, đơn vị chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ hoặc các địa phương hỗ trợ nhưng chưa nhiệt tình. Mặc dù đã có chỉ đạo bằng công văn từ các sở liên quan nhưng địa phương không nắm và phối hợp không tốt gây khó khăn cho đoàn bán hàng lưu động của chúng tôi.(cụ thể xã Đắk Sắc, huyện Đăk Mil).

Vấn đề này được UBND huyện Đắk mil trả lời như sau:

UBND xã Đăk Săk đã bố trí mặt bằng Sân vận động xã Đăk Săk, tại thôn Xuân Tình để Co.op mart Đăk Nông tổ chức bán hàng lưu động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì Co.op mart Đăk Nông và UBND xã Đăk Săk không thống nhất được một số việc nên không tổ chức bán hàng lưu động tại xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil được. UBND huyện đã trao đổi với Lãnh đạo UBND xã Đăk Săk, Lãnh đạo UBND xã Đăk Săk báo cáo: “Vì Co.op mart Đăk Nông không có thái độ phối hợp cùng thực hiện mà chỉ đưa ra các yêu cầu mang tính chỉ đạo, yêu cầu UBND xã Đăk Săk phải thực hiện:

- Chuẩn bị nhà vệ sinh cá nhân, tắm rửa, giặt và phơi quần áo;

- Chuẩn bị nhà để hàng hóa và bảo vệ hàng hóa;

- Công an xã phải có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hàng hóa (Co.op mart Đăk Nông không phải trả chi phí, hỗ trợ xăng xe cho Công an xã)”.

Qua sự việc như nêu ở trên, UBND huyện có ý kiến như sau:

- Việc tổ chức bán hàng lưu động không thành công vì Co.op mart Đăk Nông thiếu sự phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đăk Mil và UBND xã Đăk Săk;

- Người đại diện Co.op mart Đăk Nông làm việc với UBND xã Đăk Săk không rõ ràng, gây sự hiểu nhầm và dẫn tới không được sự đồng thuận cao trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Quan tâm hỗ trợ, ưu tiên cho doanh nghiệp địa phương, nhất là DN nhỏ và đang gặp khó khăn được tiếp cận và thực hiện các dự án đầu tư của tỉnh bằng nguồn vốn ưu đãi (nhất là vốn tái canh cà phê).

Vấn đề ngày được Agribank Đắk Nông trả lời như sau:

Về quy trình thủ tục cho vay:

Các quy trình thủ tục cho vay hiện nay Agribank Đăk Nông đang áp dụng đối với khách hàng nói chung và đối tượng khách hàng Doanh nghiệp nói riêng theo quy định của Pháp luật, Luật dân sự, Luật các tổ chức Tín dụng, quy đinh của Ngân hàng Nhà nước và Trụ sở chính Agribank.

Những văn bản cụ thể đang áp dụng: QĐ 66/QĐ-HĐTV-KHDN, ngày 22/01/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank về Ban hành quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống NH Agribank; QĐ 35/QĐ-HĐTV-HSX, ngày 15/01/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank về Ban hành Quy định giao dịch đảm bảo cấp tín dung trong hệ thống Ngân hàng; QĐ 766/QĐ-NHNo-KHDN, ngày 01/8/2014 của Tổng Giám đốc Agribank về Ban hành Quy đinh cho vay đối với khách hàng DN trong hệ thống ngân hàng.

Đối với cho vay tái canh cà phê

Agribank là Ngân hàng thương mai duy nhất được Nhà nước giao nhiệm vụ cho vay hỗ trợ vốn trong việc tái canh cà phê.

Để đẩy nhanh nguồn vốn tái canh đến với khách hàng có nhu cầu thực hiện tái canh cà phê, Agribank Đăk Nông đã đề ra nhiều giải pháp để tuyên truyền, giới thiệu về chương trình cho vay tái canh cà phê đến với khách hàng như: Tổ chức hội nghị tái canh cà phê tại 70 xã, phường, thị trấn, tổ chức khảo sát riêng đối với khách hàng có nhu cầu tái canh cà phê (VB số 1849/NHNo-TD, ngày 28/10/2015 của Giám đốc Agribank về việc khảo sát nhu cầu vay vốn tái canh cà phê); liên tuc quảng bá, giới thiệu về chương trình tín dụng cho tái canh; thường xuyên tổ chức tập huấn trực tiếp, trực tuyến đến toàn thể cán bộ tín dụng nắm vững nghiệp vụ về cho vay tái canh cà phê.

Tính đến cuối tháng 1/2016, Agribank Đăk Nông đã thẩm đinh và cho vay đến 282 khách hàng đã giải ngân được 176 khách hàng, tổng dư nơ là 22.367 triệu đồng (trong đó: 20.887 triệu đồng trồng tái canh, 1.480 triệu đồng ghép cải tạo), diện tích tái canh 272,1 ha; cam kết giải ngân cho 106 khách hàng số tiền 22.236 triệu đồng; tổ chức khảo sát đến 1.942 khách hàng. Trong thời gian tới sẽ đẩy nhanh công tác cho vay và tiếp tục khảo sát đến 100% khách hàng còn lai có tên trong danh sách đăng ký tái canh để nắm bắt nhu cầu vốn vay, đảm bảo tất cả khách hàng thực hiện tái canh cà phê đều đươc vay vốn tái canh.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp