Loading ...

HTX Nông lâm nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Tân Thịnh (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 15:05:46

Kiến nghị: Dự án chăn nuôi heo tại xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long. Hiện tại, HTX không thể tiếp tục thực hiện dự án này, vì UBND huyện Đắk G'long đình chỉ thi công. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến việc triển khai và thu hồi dự án của HTX, để đền bù thiệt hại.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND huyện Đắk G'long và các đơn vị có liên quan kiểm tra hồ sơ, quy trình xử lý thủ tục đầu tư dự án của cơ quan hành chính nhà nước và kết quả triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư; qua đó, làm rõ vấn đề pháp lý của các bên liên quan (ai đúng, ai sai) và phương án xử lý. UBND tỉnh chỉ đạo theo Công văn số 3542/UBND-KTKH ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh. Hoàn thành trước ngày 15/8/2018.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp