Loading ...

Công ty Cổ phần TM & DV Khoáng sản Phú Gia Phát (02 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 15:01:53

1. Kiến nghị 1: Đối với việc đền bù dự án xử lý rác thải, tới nay đã hơn 1 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết việc đền bù cho doanh nghiệp. Đề nghị tỉnh sớm xem xét, đền bù các công trình xây dựng bãi rác cho doanh nghiệp.

Sở Tài chính chủ trì: Hiện nay đang triển khai thuê Kiểm toán để thẩm định, kiểm tra cụ thể khi có kết quả sẽ thông báo đến doanh nghiệp biết và tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ

2. Kiến nghị  2: Việc ban hành kế hoạch chậm nên công tác triễn khai bị chậm trễ, dẫn cây giống của Công ty có nguy cơ bị chết. Đối với phần diện tích 60 ha có nguồn gốc thu hồi từ công ty Đức Lập và giao cho địa phương quản lý; hiện nay phần diện tích đất này người dân đang lấn chiếm nhưng có đăng ký trồng rừng; Công ty đồng ý theo ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh, cụ thể: đối với 60 ha này nhà nước tổ chức trồng rừng và lấy cây giống của công ty Phú Gia Phát

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời theo Công văn số 1534/SNN-KL ngày 10/7/2018

          - Đối với phần diện tích 60 ha, thu hồi từ Công ty TNHH NLN Đức Lập và hiện nay giao cho địa phương quản lý: Căn cứ các quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH NLN Đức Lập giao về địa phương quản lý và Đề án giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 13/02/2018, UBND huyện Krông Nô thực hiện giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng theo các quyết định được phê duyệt.

          - Việc triển khai thực hiện Đề án giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh, hiện nay đang triển khai thực hiện, cụ thể: Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng, hướng dẫn đề cương mẫu về kế hoạch giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa đang tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch, trên cơ sở đó UBND các xã xây dựng phương án trình HĐND các xã thông qua và trình UBND huyện, thị xã phê duyệt... việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên cần nhiều thời gian để hoàn thành; hiện nay đã bước vào giữa thời vụ trồng rừng, do đó, việc tổ chức trồng rừng đối với diện tích 60 ha nêu trên và các diện tích khác thuộc Đề án giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Krông Nô nói riêng trong năm 2018 gặp nhiều khó khăn.

          Để giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần TM & DV Khoáng sản Phú Gia Phát, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

          - Đối với UBND huyện Krông Nô: Trên cơ sở kế hoạch trồng rừng trên địa bàn huyện (trồng rừng của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân..), căn cứ loài cây trồng, hình thức đầu tư trồng rừng..., để tháo gỡ khó khăn cho Công ty Cổ phần TM & DV Khoáng sản Phú Gia Phát đối với số lượng cây giống mà đơn vị đã chuẩn bị, đề nghị UBND huyện Krông Nô quan tâm sử dụng hoặc giới thiệu cho các đơn vị sử dụng nguồn cây giống của Doanh nghiệp, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

          - Đối với cây giống Công ty Cổ phần TM & DV Khoáng sản Phú Gia Phát đã chuẩn bị để trồng rừng, để cây giống đảm bảo tiêu chuẩn đưa vào trồng rừng và tránh cây trồng bị chết, trước mắt đơn vị cần lựa chọn địa điểm bảo quản cây giống và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây con (che nắng, tưới nước, đảo bầu…) theo đúng quy phạm kỹ thuật từng loài cây; chủ động liên hệ tìm nguồn cần cung ứng cây giống trồng rừng, để cung ứng cho các đơn vị trồng rừng khác (Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ cung cấp danh sách các đơn vị có kế hoạch trồng rừng năm 2018 cho đơn vị).

          - Đối với kế hoạch trồng rừng năm 2018 của Công ty Cổ phần TM & DV Khoáng sản Phú Gia Phát: Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan họp bàn để thống nhất các giải pháp trồng rừng năm 2018 của đơn vị trên địa bàn huyện Krông Nô; căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế sẽ hướng dẫn Công ty Phú Gia Phát triển khai Phương án tổ chức trồng rừng trên địa bàn huyện Krông Nô; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng hàng năm và giai đoạn 5 năm để đơn vị chủ động trong công tác trồng rừng.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp