Loading ...

Đại hội XIII - Sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc

25-01-2021 | 08:01

Từ hôm nay, 25/1 đến 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc.

Thông tin doanh nghiệp